Quý IV năm 2018: Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

Thứ sáu - 14/12/2018 21:43
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, quý IV năm 2018, công tác phối hợp liên ngành được đẩy mạnh; các tiêu chí an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống từng bước được cải thiện; duy trì mô hình cải thiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 198 phường thị trấn, mô hình cảnh báo nhanh an toàn thực phẩm, mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người...
Van7 11 18DSC 4032
Tăng cường hoạt động kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Quý IV năm 2018, công tác thanh tra, kiểm tra  và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố, đoàn chấm điểm thi đua năm 2018 tại Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm 30 quận/huyện/thị xã. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thành lập 2 đoàn thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cơ sở thực phẩm khác. Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra là 135 cơ; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 23 cơ sở; tổng số tiền phạt là 155.320.000 đồng.
 
Công tác kiểm nghiệm và phòng chống ngộ độc thực phẩm được đẩy mạnh. Xét nghiệm tại labo tổng số mẫu đã lấy là 35 mẫu. Kết quả xét nghiệm 25/35 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh. Đối với công tác xét nghiệm nhanh, sử dụng hiệu quả 5 xe ô tô xét nghiệm nhanh, tổng số xét nghiệm 956/1007 (chiếm 95%) mẫu đạt, trong đó tinh bột là 710/750 mẫu đạt (94.6%). Các xét nghiệm nhanh khác là 246/257 mẫu đạt.
 
van7 11 18DSC 4048
 Xét nghiệm nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Đặc biệt trong quý IV vừa qua, công tác phòng chống, xử lý ngộ độc thực phẩm được kịp thời. Sở Y tế đã kiện toàn 4 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, chủ động giám sát an toàn thực phẩm phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của Trung ương và thành phố. Trước tình hình vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Mầm non Xuân Nộn, Đông Anh với 209 người mắc, đã được điều tra xử lý kịp thời không có tử vong.
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tham mưu với Sở Y tế xây dựng triển khai 2 hoạt động an toàn thực phẩm thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương đạt kết quả tốt, bao gồm hoạt động tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
 
Van7 11 18DSC 4023
 Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, dinh doanh dịch vụ ăn uống.
 
Công tác thông tin truyền thông giáo dục về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Sở Y tế với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, triển khai công tác phối hợp tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2018. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Học viện Quân y xây dựng Chương trình Truyền thông Hỏi đáp về an toàn thực phẩm trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Tọa đàm trực tuyến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu công nghiệp. Chủ động đưa tin nhanh về kết quả thanh kiểm tra  an toàn thực phẩm trên các báo đài, truyền hình, tọa đàm trực tuyến, chuyên mục chuyên trang về an toàn thực phẩm. Viết nhiều tin, bài, ảnh về thực trạng an toàn thực phẩm  và tăng cường phổ biến các văn bản mới, các kiến thức và thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt tuyên truyền về Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Kết quả đã tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội 30 tin bài, 12 phóng sự, 4 chuyển động, 4 chuyên mục “Nhận biết thực phẩm an toàn”, 11 chuyên trang “Thông tin an toàn thực phẩm Hà Nội” và 5 chuyên mục “Vì sức khỏe cộng đồng”, đăng 33 tin, bài, ảnh tuyên truyền trên báo Hà nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, chuyên mục an toàn thực phẩm trên Website Sở Y tế.
 
Đồng thời, các quận, huyện, thị xã cũng đẩy mạnh thực hiện truyền thông tịa cộng đồng trong quý IV năm 2018. Tập huấn các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm tại 30 Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm quận, huyện, thị xã.
 
Van27 8 18DSC 1779
Kiểm tra việc chấp hành thủ tục hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở.
 
Việc thực hiện thủ tục hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy trình và không gây phiền hà cho cơ sở. Trong IV/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cấp mới 256 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm cho 30 hồ sơ đạt; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 1020 người; cấp 268 giấy tiếp nhận bản công bố cho sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 02/02/2018; thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tuyến thành phố là 15 giấy; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội công khai niêm yết các bộ thủ tục hành chính bao gồm quy trình, thành phần hồ sơ tại bộ phận một cửa - phòng hành chính tổng hợp để tổ chức cá nhân biết và thực hiện. Hướng dẫn các quy định mới theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 02/02/2018 cho người dân, doanh nghiệp  khi đến Chi cục liên hệ làm thủ tục hành chính an toàn thực phẩm.
 
Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã và đang được triển khai kịp thời. Cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tập trung trong quản lý. Mỗi thủ tục hành chính khi cá nhân, tổ chức đến nộp đều có phiếu hẹn, lịch trả kết quả để tránh phiền hà, công đi lại của người dân...
 
Tập trung cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, ngành y tế Hà Nội đẩy mạnh việc lập kế hoạch hoạt động chương trình an toàn thực phẩm năm 2019; tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong mùa đông xuân; và phòng chống ngộ độc methanol, đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên Đán; giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm các kỳ họp Quốc hội và các Hội nghị chính trị khác của Đảng, Nhà Nước tổ chức tại Hà Nội trong năm 2019; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt triển khai tại các quận huyện, tập huấn thanh tra chuyên ngành. Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đặc biệt phối hợp chặt chẽ với liên ngành và giữa các tuyến quận huyện, thị xã, xã phường thị trấn. Triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 20/10/2018; tăng cường công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm... góp phần nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn, chất lượng.
 
Đức Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây