Đổi mới phương pháp truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số sang hướng “Dân số và phát triển”

Thứ năm - 05/01/2017 08:41

Sau 5 năm thực hiện, chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi (TTCĐHV) về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2011-2015 đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của chính sách DS-KHHGĐ nói chung và của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình hành động còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, tồn tại và phấn đấu đat kết quả cao nhất của chính sách dân số, vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 7539/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020.

 

Van7 11DSC 0047

 

Tiếp tục đổi mới phương pháp truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số.


Kết quả của chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015
Chương trình hành động TTCĐHV về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015, được triển khai thực hiện trong 5 năm qua về cơ bản đã tạo được môi trường xã hội ngày càng đồng thuận, ủng hộ cao hơn; nhận thức, thái độ, kỹ năng lựa chọn, thực hiện các hành vi có lợi và bền vững về DS-KHHGĐ của các nhóm đối tượng được nâng cao hơn trước. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ.
Theo báo cáo đánh giá tổng kết chương trình hành động TTCĐHV về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, có 4 chỉ tiêu hoàn thành và 8 chỉ tiêu không hoàn thành trong số 12 chỉ tiêu kiểm định mục tiêu cụ thể của chương trình. Tuy 8/12 chỉ tiêu không hoàn thành do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng giá trị của các chỉ tiêu vào năm 2015 đều cao hơn nhiều so với năm 2011.
Qua quá trình thực hiện cho thấy, nhận thức và thực hành của các nhóm đối tượng về 4 chỉ tiêu của chất lượng dân số đã được nâng lên đáng kể, nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ phụ nữ mang thai hiểu biết về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tăng nhanh từ 50% lên 75%. Tỷ lệ thanh niên 15-24 tuổi được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tăng khá nhanh từ 50% lên 65%. Tỷ lệ người cao tuổi nhận được thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng tăng không đáng kể từ 55% lên 60%. Tỷ lệ người chưa thành niên, thanh niên dân tộc ít người từ 15-24 tuổi hiểu biết về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tăng khá nhanh từ 60% lên 75%.
Nhận thức và hiểu biết của các cặp vợ chồng, phụ nữ, nam giới về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đã được nâng cao từ 70% lên 80%. Đồng thời, nhận thức và thực hành của các cặp vợ chồng, phụ nữ, nam giới về lợi ích của KHHGĐ và sử dụng biện pháp tránh thai ở mức cao tới 95% người có hiểu biết cơ bản và hoàn thành mục tiêu đề ra.
Không chỉ vậy, tỷ lệ cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận được thông tin về các vấn đề DS-KHHGĐ, cơ cấu dân số vàng, mất cân bằng giới tính khi sinh đạt mức cao tới 97% và hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, sự chuyển biến từ tiếp nhận thông tin sang hành động lồng ghép các yếu tố dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển hay vào chương trình hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa rõ rệt và chưa đồng đều. Việc huy động những người có uy tín trong cộng đồng tham gia truyền thông và thực hiện công tác DS-KHHGĐ chưa đạt mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục DS-KHHGĐ, việc thực hiện chương trình TTCĐHV vẫn còn một số hạn chế như nhận thức, sự hiểu biết của các nhóm đối tượng đích đối với các vấn đề dân số mới nảy sinh còn ở mức độ trung bình; thái độ và sự chuyển đổi hành vi của cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên và vị thành niên đối với các vấn đề dân số và phát triển trọng tâm vẫn còn ở mức độ chưa cao; việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động truyền thông còn dàn trải, thiếu tập trung; chưa có nhiều mô hình truyền thông về dân số và phát triển có hiệu quả đối với các nhóm đối tượng khó tiếp cận…
Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số trọng tâm “Dân số và phát triển”
Để khắc phục những khó khăn của giai đoạn trước và đạt hiệu quả tốt nhất, chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi giai đoạn 2016-2020 được xây dựng và tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy ưu điểm, những cách làm hay, có hiệu quả; khắc phục những hạn chế; cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức truyền thông cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, với từng vùng miền, bảo đảm hiệu quả của truyền thông để góp phần thực hiện chính sách toàn diện về dân số và phát triển, thực hiện thành công chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.
Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi dân số và phát triển; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và phát huy lợi thế, thích ứng với dân số để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.
Cụ thể, mục tiêu của cương trình là nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của nhóm đối tượng về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; không kết hôn sớm; không kết hôn cận huyết; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu cơ bản như 75% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có kiến thức về lợi ích của sàng lọc trước sinh, sơ sinh và 65% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đồng ý tham gia sàng lọc trước sinh, sơ sinh nếu mang thai; 70% vị thành niên/ thanh niên từ 15-24 tuổi chưa kết hôn được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn…
Tăng cường hiểu biết và thay đổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo dư luận xã hội ủng hộ những người phát hiện, ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, đến năm 2020 phấn đấu 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có đầy đủ kiến tức về các hanh vi vi phạm pháp luật lựa chọn giới tính thai nhi và 70% nam giới, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đồng ý không lựa chọn giới tính thai nhi.
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của nhóm đối tượng về thực hiện hiệu quả KHHGĐ, giảm sự chênh lệch bất lợi về mức sinh giữa các địa phương, góp phần duy trì mức sinh thay thế trong phạm vi cả nước, đến năm 2020 phấn đấu 95% cặp vợ chồng, phụ nữ, nam giới có đầy đủ kiến thức về chính sách mỗi cặp vợ chồng có đủ 2 con; 85% cặp vợ chồng có đầy đủ kiến thức về thực hiện hiệu quả KHHGĐ (biết lựa chọn biện pháp tránh thanh phù hợp, biết địa phương mình cần giảm mức sinh hay cần duy trì mức sinh, biết nơi cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ…); 85% phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ có kiến thức về các biện pháp phòng, tránh bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản; 85% vị thành niên/ thanh niên từ 15-24 tuổi chưa kết hôn có đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục…
Cùng với đó, tăng cường lồng ghép các vế đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2020 phấn đấu 90% cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên nhận được thông tin dân số phụ vụ cho việc lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 70% cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp hiểu được lợi thế và các biện pháp phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, hiểu được thách thức và các biện pháp thích ứng với quá trình chuyển đổi nhân khẩu học…
Bên cạnh đó, chương trình đề ra cần nâng cao kiến thức, vai trò lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể với công tác dân số và phát triển; tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi dưới mọi hình thức, đẩy mạnh truyền thông của các cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp của hệ thống DS – KHHGĐ các cấp, khuyến khích các đơn vị tư vấn tham gia và mở rộng các hình thức tư vấn về dân số, mở rộng các hình thức giáo dục truyền thông thân thiện phù hợp với vị thành niên/ thanh niên; đẩy mạnh truyền thông vận động, tạo môi trường đồng thuận, ủng hộ và cam kết thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng…
Để đạt được các mục tiêu chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế giao cho Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Ngành dân số phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo trung ương; các cơ quan Đảng ở trung ương và Quốc hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Người cao tuổi; Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác dân số và phát triển. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng các chương trình thường kỳ và đột xuất để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác dân số và phát triển. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình và định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế; tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết việc thực hiện chương trình vào cuối năm 2020.

Đức Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay8,975
  • Tháng hiện tại131,346
  • Tổng lượt truy cập3,134,735
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây