Giải pháp nhằm ứng phó với già hóa dân số

Thứ bảy - 30/09/2017 21:03
Theo nhận định của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ già hoá dân số nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số tăng nhanh liên tục từ 7,1% năm 1989 lên 8,7% năm 2009, 10,5% năm 2013 và 10,94% vào năm 2016.
Để có các giải pháp nhằm ứng phó với già hóa dân số, ngày 30/12/2016, Bộ Y tế đã ra Quyết định phê duyệt “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025”
 
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, năm 2016 cả nước có 10.144.400 người cao tuổi, chiếm 10,94% dân số, trong đó có 1.892.900 người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 18,6% tổng số người cao tuổi). Ngân hàng Thế giới dự báo đến năm 2050, số người cao tuổi của Việt Nam sẽ tăng lên 32 triệu người, đưa nước ta trở thành quốc gia “siêu già” trên thế giới.
 
Kết quả Điều tra Quốc gia về người cao tuổi năm 2011 cho thấy, hơn 60% số người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu hoặc rất yếu cần người chăm sóc. Các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi là bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường,  thoái hóa khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ... cần nhiều thời gian điều trị, thậm chí phải điều trị suốt đời. Bên cạnh đó, già hóa dân số nhanh sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như hệ thống an sinh xã hội, việc làm, tuổi về hưu, quan hệ gia đình, tâm lý, lối sống và hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, khoảng 70% số người cao tuổi Việt Nam sống ở nông thôn là nông dân và làm nông nghiệp; hơn 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% số người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội, khiến cơ hội điều trị bệnh tật càng khó khăn. Phần lớn người cao tuổi chưa có thói quen khám sức khỏe định kì, đến năm 2014, tỉ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kì chỉ đạt 27,5%. Hiện có khoảng 60% số người cao tuổi tham gia BHYT, nghĩa là 40% số người cao tuổi còn lại sẽ phải chi trả hoàn toàn chi phí khám chữa bệnh, trong khi chi phí khám chữa bệnh đang ngày một tăng. Điều này sẽ tạo ra những thách thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển bền vững của quốc gia và nhất là vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 
Trước thực trạng già hóa dân số nêu trên thì chính phủ đã bước đầu xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trong đó bao gồm Bệnh viện lão khoa trung ương, các khoa lão tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, các nhà dưỡng lão của nhà nước và tư nhân, tổ chức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
 
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho  người cao tuổi, Bộ Y tế đã giao cho Tổng cục Dân số- KHHGĐ nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016-2020. Để đề án ra đời phát huy được hiệu quả tích cực, Bộ Y tế đã tổ chức các hội thảo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Qua các hội thảo đều khẳng định cần thay đổi tư tưởng,  người cao tuổi không phải là gánh nặng mà  một nguồn lực của gia đình, cộng đồng. Chăm sóc cho người cao tuổi tạo ra ngành y tế phục vụ cho nhu cầu của người cao tuổi. Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là vấn đề cần được sự quan tâm của cả xã hội, trong đó y tế đóng vai trò chủ chốt. Cần khuyến khích phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và tại gia đình bên cạnh các mô hình trung tâm dưỡng lão để đáp ứng cho một bộ phận người cao tuổi có điều kiện về thu nhập. Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người cao tuổi và người chăm sóc về các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe để thực hiện chiến lược “già tích cực/già khỏe mạnh”. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo nhân viên chăm sóc xã hội và chăm sóc y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển nguồn nhân lực y tế gắn với mô hình bác sĩ gia đình...
 
Từ các ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia y tế, Bộ Y tế đã hoàn thiện và ngày 30/12/2016, Quyết định phê duyệt “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025” đã được Bộ Y tế ban hành. Đây là một giải pháp kịp thời nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần phát huy vai trò người cao tuổi, ứng phó những thách thức của một xã hội già hóa.
 
Đề án được triển khai trên toàn quốc, tập trung ở các tỉnh, thành phố có tỉ lệ người cao tuổi cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án được thực hiện từ 2017 đến 2025 và chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2017 - 2020) tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Giai đoạn 2 từ (2021-2025), lựa chọn đẩy mạnh các hoạt động của Đề án đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 1; nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi...
 
Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 đề ra các chỉ tiêu quan trọng như: Đến năm 2025 có 100% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;  80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kì ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lí sức khỏe; 100% người cao tuổi có thẻ BHYT; tăng ít nhất 2 lần số người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà và không có điều kiện chi trả được chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung so với năm 2016...
 
Đề án cũng đề ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển mô hình sử dụng bác sĩ gia đình tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; triển khai thí điểm mô hình xã hội hóa Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn, mô hình xã hội hóa Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày và xây dựng các CLB chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các CLB liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình CLB của người cao tuổi khác.
 
Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 của Bộ Y tế sẽ góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội với người cao tuổi. Theo đó, các giải pháp, nhiệm vụ và hoạt động chủ yếu chú trọng vào các nội dung: Tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi; hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 
Ngay từ tháng 3/2017, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế (đầu mối là Chi cục Dân số - KHHGĐ) phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án/kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện. Bộ Y tế cũng giao chỉ tiêu cho các tỉnh, thành phố trong năm 2017 phải đảm bảo 15% người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, khám sức khỏe định kỳ và được điều trị khi ốm đau tại cơ sở y tế. Đồng thời, tăng thêm 10% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm.
 
Khánh Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay7,291
  • Tháng hiện tại99,300
  • Tổng lượt truy cập4,396,667
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây