Huyện Đan Phượng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Thứ sáu - 05/04/2019 16:09
Huyện Đan Phượng nằm ở phía Tây Hà Nội, huyện có 16 xã, thị trấn và là huyện có mật độ dân số cao, dân số có nhiều biến động với trên 180.000 nhân khẩu. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Đan Phượng đã triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Hanh4 4 2019DSC 0029
Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao
 
Bác sĩ Nguyễn Văn Tý, Phó Giám đốc TTYT huyện Đan Phượng cho biết, xác định công tác Dân số- KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… trên địa bàn nên ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ huyện Đan Phượng đã chủ động xây dựng và triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ về dân số năm 2019, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn, tiếp nhận quản lý phương tiện tránh thai đảm bảo an toàn, tổ chức chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép các dịch vụ về dân số đảm bảo cung ứng các phương tiện tránh thai miễn phí cung cấp cho các đối tượng theo hướng dẫn của thành phố.
 
Tăng cường quản lý đối tượng trước, trong và sau khi thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại cộng đồng thông qua hệ thống ghi chép, sổ sách của cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên dân số về đối tượng đang sử dụng các biện pháp tránh thai, số người thất bại, bỏ cuộc sau khi sử dụng các biện pháp tránh thai và số người không sử dụng các biện pháp tránh thai. Tổ chức 16 cuộc truyền thông về giới thiệu xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2019 tại 16 xã, thị trấn.
 
Cùng với đó, hoạt động tầm soát trước sinh và sau sinh cũng được chú trọng, huyện đã duy trì triển khai 3 mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân tại các xã Thọ Xuân, Song Phượng và Hạ Mỗ. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại cộng đồng nên trong quý I năm 2019, huyện đã sàng lọc cho 501 trẻ sơ sinh, 813 bà mẹ mang thai được khám sàng lọc 1 lần, 421 bà mẹ mang thai được khám sàng lọc lần 2.
 
Đồng thời, từ đầu năm đến nay, huyện Đan Phượng đã tổ chức 10 buổi truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh cho 1000 người tại 7 xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao. Tăng cường tuyên truyền mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh trên hệ thống loa đài truyền thanh của huyện và xã, thị trấn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép các nội dung truyền thông về Dân số- KHHGĐ trong các hội nghị của các ban ngành, đoàn thể.
 
Về nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình, TTYT huyện Đan Phượng đã chủ động tổ chức 3 lớp tập huấn cho 150 cộng tác viên về nâng cao kỹ năng ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số- KHHGĐ, tổ chức 1 lớp tập huấn về sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số- KHHGĐ cho cán bộ dân số.
 
Công tác Dân số- KHHGĐ huyện Đan Phượng đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của  Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ huyện, xã, thị trấn và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát và đưa công tác Dân số- KHHGĐ là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của huyện và cơ sở.
 
Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được quan tâm đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thưc và mở rộng phạm vi sát với đối tượng cùng với đó là duy trì triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.
 
Đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số luôn nhiệt tình, gương mẫu, tích cực học tập đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tìm giải pháp phù hợp với từng địa phương, chủ động, sáng tạo trong công việc, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Tuy nhiên, trong quý I năm 2019, toàn huyện có 533 trẻ được sinh ra tăng 37 trẻ so với cùng kỳ 2018. Số sinh con lần thứ 3 trở lên là 56 trẻ, giảm 7 trẻ so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 55,8%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 94%. Tỷ số giới tính khi sinh 107,3 trẻ trai/100 trẻ gái. Về kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai bao gồm đặt dụng cụ tử cung 325/1100 ca đạt 29,5% kế hoạch năm. Triệt sản 3/6 ca đạt 50% kế hoạch năm. 57/50 ca tiêm thuốc tránh thai đạt 114% kế hoạch năm. Sử dụng viên uống tránh thai 2222/2000 đạt 111% kế hoạch năm...
 
Các giải pháp thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ
 
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tý, bên cạnh kết quả đã đạt được thì tỷ số giới tính khi sinh của huyện Đan Phượng vẫn ở mức cao, số cán bộ chuyên trách làm công tác dân số vẫn còn hợp đồng nên dẫn đến tâm lý làm việc của cán bộ chuyên trách chưa ổn định. Đồng thời việc tiếp cận tuyên truyền vận động tại một số xã trên địa bàn còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nay việc lựa chọn giới tính thai nhi ở các cơ sở cung cấp dịch vụ sản khoa rất đa dạng và nhiều hình thức khác nhau do đó công tác kiểm tra, giám sát còn gặp không ít khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm sâu sát đến tác dân số, các ban ngành đoàn thể ở một số xã chưa thực sự vào cuộc dẫn đến công tác phối kết hợp trong tuyên truyền còn gặp khó khăn…
 
Vì vậy, để triển khai có hiệu quả các hoạt động Đền án, mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện trong thời gian tới, huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại hình truyền thông về dân số, đẩy mạng việc tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
 
Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể duy trì và phát triển các loại hình Câu lạc bộ dân số. Tổ chức truyền thông về chính sách dân số và phát triển cho đoàn viên các đoàn thể, tại các xã, thị trấn tổ chức các buổi tọa đàm tìm giải pháp giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, lưu ý các xã có tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao năm 2019. Tăng cường tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025”.
 
Tổ chức các hoạt động truyền thông về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trong các nhà trường. Tổ chức khám sàng lọc khiếm thính cho 4.500 trẻ dưới 60 tháng tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn huyện. Thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời các vấn đề dị tật bẩm sinh và bệnh chuyển hóa của trẻ sơ sinh.
 
Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện đưa các tin bài tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác dân số và các hoạt động chính của công tác Dân số - KHHGĐ trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn.
Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khẻo sinh sản, KHHGĐ cho các đối tượng đảm bảo an toàn, thuận tiện và hiệu quả.
 
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, trong đó thực hiện tốt việc ghi chép thông tin ban đầu vào sổ theo dõi của cộng tác viên, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin biến động về Dân số- KHHGĐ. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và bổ sung kiến thức cho cộng tác viên dân số; bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng truyền thông, tư vấn trực tiếp cho đội ngũ làm công tác Dân số- KHHGĐ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong giai đoạn mới.
 
Ngoài ra, Ban chỉ đạo Dân số- KHHGĐ huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể kiểm tra, giám sát công tác Dân số- KHHGĐ tại các xã, thị trấn trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lựa chọ giới tính thai nhi tại 16 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ trên địa bàn…
 
Hạnh Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây