Nhiều chuyển biến trong công tác Dân số huyện Hoài Đức

Thứ tư - 15/03/2017 22:43
Ngày 15/3, Ban chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ thành phố Hà Nội do PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại huyện Hoài Đức.
Huyện Hoài Đức là một huyện ngoại thành nằm ở phía Tây Hà Nội, diện tích 82,46km2, dân số gần 230.00 người, gồm 20 xã, thị trấn. Là huyện có số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang ở mức cao và vẫn tăng hàng năm, năm 2016 toàn huyện có tổng số phụ nữ 15 - 49 tuổi là 57.048 người, trong đó số phụ nữ có chồng là 40.991 người.
 
An15 3 2017DSC 0112
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại buổi giám sát tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoài Đức.
 
Mặc dù trong năm 2016, công tác Dân số - KHHGĐ có nhiều thách thức và là năm tiên triển khai giai đoạn hai của chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố, Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoài Đức, cùng sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, nên trong năm qua công tác Dân số - KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ cơ bản hoàn thành kế hoạch giao.
 
Cụ thể, số trẻ sinh ra trong năm 2016 trong toàn huyện là 3.695 trẻ, giảm 162 trẻ so với năm 2015; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 566 trẻ, giảm 41 trẻ so với năm 2015; tỷ suất sinh là 16,5‰, giảm 1,1‰, so với năm 2015 và giảm 0,2‰ chỉ tiêu thành phố giao; chỉ số giới tính khi sinh là 114 trẻ trai/100 trẻ gái. Chỉ tiêu sàng lọc trước sinh đạt 79,9%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 72,7% (không đạt kế hoạch giao). Cùng với đó, chỉ tiêu  sử dụng biện pháp tránh thai năm 2016 đạt 123,4% kế hoạch năm (9545 người/7723 người); số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng BPTT là 30.198 người/40.991 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đạt 73,6%...
 
Ông Lê Danh Luân, Giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Hoài Đức, cho biết, để thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ của huyện, trong thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ, đặc biệt là truyền thông chính sách Dân số - KHHGĐ, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh được đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng.
 
Đồng thời, thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia như phối hợp với TTYT huyện tổ chức tốt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ SKSS- KHHGĐ tại 20/20 xã, thị trấn, trong đó có 5 xã trọng điểm. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí (bao gồm thuốc uống tránh thai, bao cao su) đúng quy định và đúng kế hoạch. Kết hợp với kiểm tra, giám sát chiến dịch để kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát và theo dõi sử dụng BPTT phi lâm sàng tại 20/20 xã, thị trấn.
 
Bên cạnh đó, dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được chú trọng triển khai với 30 buổi truyền thông tập trung, 100 buổi truyền thông nhóm nhỏ với các đối tượng đặc thù tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân tại 20/20 xã, thị trấn về lợi ích của việc tham gia sàng lọc trước sinh và sàng sàng lọc sơ sinh. Thực hiện triển khai 4 mô hình góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng thực hành tự chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên tại Trường PTTH Cát Quế B, CSSK tiền hôn nhân tại 3 xã Tiền Yên, Kim Chung, Đức Thượng, và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại xã Vân Canh.
 
Trong công tác tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, năm 2016, Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh và đã lấy 998 mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh đảm bảo chất lượng gửi thành phố sàng lọc, phát hiện nghi ngờ 21 trường hợp, trong đó có 20 trường hợp thiếu men GPD, 1 trường hợp suy giáp bẩm sinh. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được hướng dẫn đi xét nghiệm chuyên sâu.
 
Không những vậy, huyện còn triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình cho cán bộ, cộng tác viên 20 xã, thị trấn. Tổ chức các lớp tập huấn cho 340 cộng tác viên dân số về chính sách dân số, nghiệp vụ Dân số- KHHGĐ, đặc biệt là truyền thông vận động tại hộ gia đình để người dân, nhất là đối tượng sinh đẻ nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ
 
Ông Lê Danh Luân cho biết thêm, bên cạnh kết quả đạt được trong năm qua, công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoài Đức còn gặp nhiều khó khăn như một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại địa phương; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh còn cao so với mặt bằng chung của thành phố; vẫn còn 8 trường hợp là cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, trong đó đã khiển trách 8 trường hợp này. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra; nhận thức trong nhân dân vẫn còn tâm lý muốn có nếp có tẻ, sinh con dự phòng, do phong tục tập quán một số nơi còn lạc hậu, trọng nam khinh nữ, muốn có nhiều con, phải có con trai; sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động kiểm tra, giám sát và đôn đốc cơ sở, phát hiện xử lý vi phạm còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên, công chức viên chức chưa nhận thức đúng…
 
Vì vậy, để thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới, huyện Hoài Đức tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các cấp thực hiện chính sách dân số, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và của huyện về giải pháp tăng cường thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ; phối hợp liên ngành trong truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ cho các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện; tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ, lồng ghép các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; đổi mới nội dung, hình thức, truyền thông, vận động tới các nhóm đối tượng đặc thù, ưu tiên nhóm trực tiếp nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động xây dựng mô hình “xã, thị trấn, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; đẩy mạnh truyền thông giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở các địa bàn có tỷ lệ mất cân bằng cao, tăng cường tuyên truyền, vận động, can thiệp sàng lọc trước sinh và sinh, sàng lọc khiếm thính.
 
Đặc biệt, tổ chức thực hiện triển khai mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số tới các nhóm đối tượng đặc thù như người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên, CSSKSS tiền hôn nhân, CSSK cho phụ nữ tiền mãn kinh, CSSK làng nghề... Phấn đấu năm 2017, toàn huyện giảm tỷ suất sinh thô 0,2‰ so với năm 2016, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,2% so với năm 2016, tỷ số giới tính khi sinh 113 trẻ trai/ 100 trẻ gái, tỷ lệ sàng lọc trước sinh 72%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 82%.
 
Tại buổi giám sát tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoài Đức, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoài Đức cần tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác tuyên truyền vận động các đối tượng không sinh con thứ ba với nội dung phù hợp với từng đối tượng; rà soát lại công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh để triển khai có hiệu quả hoạt động này, đồng thời đánh giá mô hình và nhân rộng các mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
 
Hạnh Nguyễn/ ảnh Thùy An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay4,333
  • Tháng hiện tại185,176
  • Tổng lượt truy cập3,188,565
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây