Thực trạng công tác đi buồng thường quy của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Thứ năm - 07/12/2017 09:32
Để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người bệnh trong xã hội hiện nay, điều dưỡng viên phải thực hiện tốt ba chức năng: chức năng chủ động, chức năng phối hợp và chức năng phụ thuộc, trong đó chức năng chủ động là chức năng đặc trưng của người điều dưỡng và được người điều dưỡng thể hiện thông qua hoạt động đi buồng thường quy nhằm phát hiện và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người bệnh.
Việc thực hiện các thường quy đi buồng này đã được triển khai ở tất cả các bệnh viện nhất là từ khi triển khai thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện do Bộ Y tế ban hành năm 1997 và hiện nay là Thông tư 07/2011/TT - BYT ngày 26/1/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 
Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, mặc dù thường quy đi buồng, trong đó có đi buồng của điều dưỡng viên đã được bệnh viện quan tâm và được xây dựng thành quy định chuyên môn được giám đốc bệnh viện phê duyệt nhưng đến nay chưa có một nghiên cứu nào đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định đi buồng thường quy của điều dưỡng tại bệnh viện.
 
Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về “Thực trạng công tác đi buồng thường quy của điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2015” với mục tiêu: mô tả thực hành đi buồng thường quy của điều dưỡng viên (150 người) tại 14 khoa lâm sàng thông qua qua ý kiến của người bệnh với 2 cuộc phỏng vấn sâu và 6 cuộc thảo luận nhóm.
 
0055 22791574 363066990813710 6708683402058319455 o
Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã mời chuyên gia về đào tạo nâng cao trình độ cho các điều dưỡng và cán bộ y tế.

Do hạn chế của nghiên cứu, nên việc đánh giá thực hành đi buồng của điều dưỡng được thực hiện qua khảo ý kiến chủ quan của người bệnh chứ chưa có sự quan sát cụ thể hoạt động của điều dưỡng. Do vậy, việc đánh giá về thực hành về công tác đi buồng của điều dưỡng cũng chưa thực sự chính xác và khách quan. Đây cũng là một hướng mở cho các nghiên cứu mới sau này.

Qua khảo sát về việc thực hành của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông qua ý kiến của người bệnh thì có 67% điều dưỡng thực hiện đi buồng 2 lần/ngày trở lên và đa số điều dưỡng đi buồng buổi sáng, chỉ có 6% điều dưỡng đi buồng vào đầu giờ chiều. Điều này cũng phù hợp với ý kiến của lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra: “Việc thực hiện đi buồng của điều dưỡng vào đầu giờ chiều vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn là vào đầu giờ sáng khi kết hợp với việc đi tiêm”. Khi có diễn biến và có bệnh nhân vào viện, có hơn 90% điều dưỡng có mặt ngay. Khi đi buồng thường quy, việc tư vấn cho người bệnh mới chỉ được tập trung vào các nội dung thuộc về thủ tục khi người bệnh vào viện và ra viện như: thủ tục mượn tư trang của bệnh viện 80%; thủ tục thanh toán viện phí 94,7%; thủ tục trả đồ tư trang bệnh viện 94,7%; thủ tục lấy hồ sơ ra viện 94%. Trong khi đó, các nội dung tư vấn cho người bệnh trong quá trình điều trị chưa được coi trọng, thể hiện qua các thông số sau: hơn 61% người bệnh được điều dưỡng giải thích về bệnh, cách tự chăm sóc và hướng dẫn về cách ăn uống phù hợp với sức khỏe. Chỉ có 29,3% điều dưỡng hướng dẫn người bệnh cách vệ sinh cá nhân. Hơn 50% điều dưỡng có hướng dẫn người bệnh về cách nghỉ ngơi, luyện tập vận động phù hợp với sức khỏe và hướng dẫn người bệnh cách phát hiện diễn biến và sự cố bất thường báo cáo nhân viên y tế.
 
Thực hành điều dưỡng trong quá trình đi buồng thường quy cũng còn một số vấn đề bất cập. Với kết quả nghiên cứu: có hơn 98% điều dưỡng thường xuyên mang trang phục y tế sạch sẽ, gọn gàng và đeo biển viên chức đúng qui định. Tuy nhiên, lại chỉ có gần 60% điều dưỡng thường xuyên chào hỏi người bệnh và hướng dẫn cho người bệnh dễ hiểu và thực hiện được, hơn 30% thỉnh thoảng thực hiện điều này. Có tới 17% điều dưỡng không chào hỏi người bệnh và 13% không hướng dẫn cho người bệnh dễ hiểu và thực hiện được. Có những ý kiến của người bệnh cho rằng, điều dưỡng không giới thiệu tên của mình khi có người bệnh mới nhập viện. Có lẽ, điều dưỡng cho rằng có trang phục và đeo biển tên thì mặc nhiên người bệnh phải biết nhân viên y tế nên không cần chào và giới thiệu mình với người bệnh.
 
Về việc hướng dẫn và phổ biến cho người bệnh những thông tin cơ bản cũng có sự khác biệt rõ rệt trong các công việc khác nhau. Những công việc có liên quan đến cơ sở y tế thì đươc thực hiện chiếm tỷ lệ tương đối cao: thủ tục mượn tư trang của bệnh viện 80%; thủ tục thanh toán viện phí 94,7%; thủ tục trả đồ tư trang bệnh viện 94,7%; thủ tục lấy hồ sơ ra viện 94%; đi làm các xét nghiệm lâm sàng 77,3%; chấp hành các quy định trong khám chữa bệnh 69,3%; chi trả kinh phí trong khám chữa bệnh 70%. Trong khi đó, các nội dung liên quan trực tiếp đến riêng người bệnh thì được thực hiện với tỷ lệ thấp, hầu như dưới 50%. Đó là: phổ biến cho người bệnh về quyền được khám chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế 51,3%; quyền được tôn trọng bí mật riêng tư 38%; quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám, chữa bệnh 24,7%; quyền được lựa chọn trong khám chữa bệnh 36,7%; quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ, bệnh án và chi phí khám, chữa bệnh 38,7%; quyền được từ chối khám, chữa bệnh24,7%. Điều này chưa tỷ lệ thuận với kết quả nhận thức của điều dưỡng viên về việc điều dưỡng cần phải phổ biến nội quy, quy định, quyền và nghĩa vụ của người bệnh khi nằm viện là 84,7%.
 
benh vien
 Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Một trong những chủ đề hoạt động của điều dưỡng trong khi thực hiện nhiệm vụ nói chung và khi đi buồng thường quy nói riêng là thực hiện tư vấn, hướng dẫn người bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch giữa nhận thức và thực hành tư vấn cho người bệnh trong quá trình đi buồng của điều dưỡng viên. Có trên 93% điều dưỡng viên có kiến thức đạt về chăm sóc tinh thần cho người bệnh; có 100% điều dưỡng viên có kiến thức đạt về hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi, luyện tập phù hợp với sức khỏe; có 78% điều dưỡng có kiến thức đạt về hướng dẫn người bệnh cách phát hiện dấu hiệu bất thường để báo cán bộ y tế. Trong khi đó chỉ có 61,3% điều dưỡng thực hiện giải thích cho người bệnh về bệnh và cách tự chăm sóc; 64,7% điều dưỡng hướng dẫn người bệnh về cách ăn uống phù hợp với sức khỏe; 52% điều dưỡng hướng dẫn người bệnh về cách nghỉ ngơi, luyện tập vận độngphù hợp với sức khỏe; 29,3% điều dưỡng hướng dẫn người bệnh cách vệ sinh cá nhân và 54% điều dưỡng hướng dẫn người bệnh cách phát hiện diễn biến và sự cố bất thường báo cán bộ y tế.
 
Tương tự, cũng có sự chênh lệch giữa nhận thức và thực hành của điều dưỡng khi đi buồng thường quy về nội dung thăm khám, đánh giá người bệnh, phát hiện và xử trí kịp thời những diễn biến của người bệnh. Có trên 84% đạt kiến thức về thăm khám đánh giá người bệnh, phát hiện và xử trí kịp thời những diễn biến. Nhưng chỉ có có hơn 70% phụ trách có phát hiện và xử trí kịp thời những diễn biến bất thường về bệnh tật của người bệnh; chỉ có 25% hỏi về tình hình ăn uống hàng ngày của người bệnh; 18% hỏi người bệnh về tình hình đại tiểu tiện hàng ngày của người bệnh, hơn 30% hỏi người bệnh về tình hình sinh hoạt hàng ngày và có 20,7% thường xuyên hỏi người bệnh về tâm tư, nguyện vọng cá nhân.
 
van29 6 17dsc 0025
Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị.

Qua ý kiến của người bệnh thì thực hành đi buồng của điều dưỡng chưa thực sự tốt, chỉ có một số quy định được điều dưỡng thực hiện nghiêm túc, còn đa số điều dưỡng viên thực hiện không thường xuyên hoặc không thực hiện như: hơn 75% người bệnh không được phổ biến quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám, chữa bệnh và quyền được từ chối khám, chữa bệnh, trên 61% người bệnh không được phổ biến nghĩa vụ tôn trọng cán bộ, nhân viên y tế. Có đến hơn 70% người bệnh không được điều dưỡng hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân…Tỷ lệ người bệnh hài lòng về công tác đi buồng của điều dưỡng chưa cao, chỉ đạt 69,3%.
 
Từ nghiên cứu thực tế này sẽ giúp cho Bệnh viện đa khoa Hà Đông đánh giá được hiệu quả của việc đi buồng của điều dưỡng, từ đó có những điều chỉnh để công tác đi buồng của điều dưỡng được tốt hơn. Người điều dưỡng có nhận thức và thực hành đúng, thực hiện đúng được vai trò độc lập, chủ động và phối hợp trong chăm sóc người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện cũng có những giải pháp cụ thể để hoạt động đi buồng của điều dưỡng hiệu quả, chất lượng và tạo được sự hài lòng từ phía nhân viên y tế.
 
 
ThS. Phạm Thị Xuyến
(Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học Viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam)
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay3,509
  • Tháng hiện tại112,084
  • Tổng lượt truy cập4,923,195
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây