TTYT Dự phòng Hà Nội: Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thứ sáu - 02/02/2018 08:54
Sáng ngày 31/1/2018, TTYT Dự phòng Hà Nội đã long trọng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện trong năm 2018.
Năm 2017 là năm đầu tiên TTYT Dự phòng Hà Nội thực hiện việc sáp nhập theo Quyết định 381/QĐ-UBND, sau sáp nhập TTYT Dự phòng hoạt động với 9 lĩnh vực. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Sở Y tế, của Thành uỷ, HĐND, UBND TP, Bộ Y tế, sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các quận, huyện và của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền trong sự nghiệp phòng, chống dịch, bệnh trên toàn thành phố, TTYT Dự phòng Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu chương trình y tế được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Trang31 1 18 5563
TTYT Dự phòng Hà Nội đã phát động và tổ chức kí cam kết thi đua năm 2018 giữa công đoàn và chính quyền.
 
Hiện nay, TTYT Dự phòng Hà Nội có Ban Giám đốc, 4 phòng chức năng và 22 khoa phòng chuyên môn với tổng số có 624 CBCCVC và người lao động. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự đoàn kết nhất trí và sự cố gắng của CBCCVC, người lao động của toàn thể trung tâm đã khắc phục khó khăn, bám sát thực tế, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong công tác chuyên môn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
 
Thời gian qua, trung tâm đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCCVC và người lao động trong việc thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành y tế. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trung tâm đã xây dựng hoàn thiện đúng các quy chế như quy chế dân chủ; quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm; quy chế công khai tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ…; xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình cụ thể như quy trình thanh quyết toán; quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo; quy định thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá; quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí… 100% CBCCVC và người lao động đã thực hiện nghiêm túc, không có người vi phạm 12 điều y đức, vi phạm quy chế của ngành y tế, nội quy quy chế của trung tâm…
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc trung tâm đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi và thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách đối với CBCCVC, người lao động. Trung tâm đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy từ Ban Giám đốc đến các khoa, phòng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 3 cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh trưởng, phó các khoa, phòng. Trong năm có 9 cán bộ chuyển công tác, 5 cán bộ điều động công tác biệt phái tại Sở Y tế Hà Nội, có 21 cán bộ chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc, 9 cán bộ nghỉ hưu theo chế độ và 7 cán bộ nghỉ theo chế độ 108. 
 
Trung tâm cũng đã quan tâm đào tạo nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tổng số năm 2017 có 3 cán bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ, 4 cán bộ được cử đi đào tạo CKII, 11 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, 100 cán bộ đi đào tạo liên tục, 3 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị... Ngoài ra các cán bộ còn tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức theo các chuyên ngành phục vụ cho chuyên môn do Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, các viện Trung ương đào tạo.
 
Trong công tác thi đua - khen thưởng, trung tâm luôn thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch và khách quan, đã phát huy tác dụng tích cực, động viên khuyến khích CBCCVC, người lao động nỗ lực làm việc. Năm 2017 tập thể trung tâm và nhiều cá nhân đã đạt được thành tích về lao động xuất sắc; người tốt việc tốt; kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân... Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể,14 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết; phòng,chống HIV/AIDS và Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm…
 
Ngoài ra, Đảng bộ trung tâm luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, UBND TP. Nghiêm túc chấp hành hướng dẫn sinh hoạt Chi bộ, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy. Công tác quản lý Đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.
 
Trung tâm cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho CBCCVC, người lao động; tổ chức tặng quà cho các cháu là con CBCCVC, người lao động đạt thành tích cao trong học tập… Bên cạnh đó, huy động CCBCCVC, người lao động trong trung tâm tham gia ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ trong cơn bão số 12; ủng hộ sự kiện “Vòng tay nhân ái”…; Công đoàn cơ sở cũng đề nghị Công đoàn ngành y tế Hà Nội xem xét và trợ cấp cho 2 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Mậu Tuất 2018; đoàn viên thanh niên của trung tâm đã tích cực tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do Sở Y tế tổ chức, trung tâm đã có gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu trong 2 đợt hiến máu năm 2017.
 
Đặc biệt, trung tâm đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác nghiên cứu khoa học. Trung tâm đã kiện toàn Hội đồng khoa học và xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình của đơn vị. Trong năm có 26 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai trong đó có 3 đề tài khoa học cấp thành phố và 23 đề tài khoa học cấp cơ sở.
 
Vấn đề cải cách hành chính được trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm đã áp dụng triển khai các phần mềm quản lý đáp ứng tốt công tác văn thư và công tác chuyên môn như Voffice, phần mềm quản lý xét nghiệm, quản lý tiêm chủng, quản lý thống kê dịch tễ…
 
Tại hội nghị, PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBCCVC, người lao động của trung tâm trong năm qua đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị và có trình độ chuyên môn; xây dựng tổ chức chính quyền và công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, người lao động.
 
Tuy nhiên, PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh đã yêu cầu trung tâm cần tiếp tục đoàn kết, khắc phục những tồn tại, phát huy những kết quả tốt đã đạt được trong thời gian qua để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2018. Tiếp tục xây dựng, tạo một môi trường làm việc tốt, thân thiện, từ Ban Giám đốc, các trưởng, phó khoa, phòng tới cán bộ, nhân viên giúp cán bộ, nhân viên có một môi trường thân thiện, cởi mở để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mỗi người. Đồng thời, rà soát tất cả các hoạt đông chuyên môn; nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của các trưởng khoa, phòng. Đặc biệt, trung tâm cần chuẩn bị tốt cho lộ trình tiến tới hoạt động theo hoạt động của trung tâm kiểm soát dịch bệnh; Ban Giám đốc trung tâm cần chỉ đạo sắp xếp bộ máy hoạt động, mục tiêu xây dựng TTYT Dự phòng trở thành trung tâm kiểm soát dịch bệnh hàng đầu so với 63 trung tâm kiểm soát dịch bệnh của các tỉnh trên cả nước. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng đào tạo chuyên môn, quản lý cho cán bộ, tiếp tục công tác nghiên cứu khoa học và nhất là tăng cường công tác hợp tác quốc tế cần được chú trọng thông qua các Viện, Bộ, hợp tác trực tiếp nhằm trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ…
 
Tại hội nghị, trung tâm cũng đã phát động và tổ chức kí cam kết thi đua năm 2018. Quyết tâm phấn đấu trong năm 2018, Đảng bộ Trung tâm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; quyết tâm được UBND TP tặng Cờ thi đua; Công đoàn trung tâm đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Chi đoàn trung tâm đạt Chi đoàn vững mạnh xuất sắc; 10-15% CBCCVC, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 95% CBCCVC, người lao động đạt  danh hiệu “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”; cam kết không có CBCCVC, người lao động vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế trung tâm; mắc các tệ nạn xã hội…
 
Mai Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay6,017
  • Tháng hiện tại136,166
  • Tổng lượt truy cập4,684,835
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây