Hà Nội tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Thứ năm - 19/04/2018 17:09
Thực hiện kế hoạch 73-KH/TU ngày 27/1/2018, của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017, hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký, ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
Van2 3 17DSC 6351
 Tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.
 
Là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
 
Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe nhân dân.
 
Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng bệnh và chữa bệnh.
 
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát huy vai trò của Ban chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình, kế hoạch về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân thủ đô. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hướng dẫn, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn cho nhân dân phù hợp cho từng đối tượng. Triển khai có hiệu quả các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em (ở các độ tuổi), người cao tuổi. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở các xã đồng bào dân tộc và khu vực xa trung tâm; tăng cường và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.
 
Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở
 
Đối với việc nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phố hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh đảm bảo các đối tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian; tăng cường số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét.
 
Đồng thời, đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của y tế xã, phường, thị trấn để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Phát triển y học gia đình theo nguyên lý y học gia đình, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Tăng cường và nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh để tầm soát, phát hiện sớm các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh; sàng lọc phát hiện sớm ung thư và các bệnh tật khác, quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên.
 
Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có chế độ, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng chống dịch tại Hà Nội, các nước và quốc tế để phục vụ dự báo, cảnh báo nhanh, đầy đủ, kịp thời với các tình huống khẩn cấp không để dịch bệnh lớn xảy ra.
 
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
 
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn viện liên quan phát triển và hoàn chỉnh hệ thóng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng của thành phố cân đối hài hòa với bệnh viện Trung ương. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phối kết hợp các cơ sở y tế tuyến Trung ương trên địa bàn, tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, đào tạp và chuyển giao công nghệ.
 
Sở Y tế cần đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tiến tới bảo đảm chất lượng dịch vụ kỹ thuật phù hợp với năng lực của tuyến y tế cơ sở. Triển khai hiệu quả hệ thống bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân. Hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; liên tục cải thiện chất lượng bệnh viện để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao thông qua việc công bố mức chất lượng bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chứng.
 
Bên cạnh đó, cần thực hiện lộ trình liên thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vị ngay tại tuyến dưới, tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách.
 
Đặc biệt, Sở Y tế cần đẩy mạnh phong trào đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, theo dõi, tư vấn, khám, chữa bệnh điện tử từ xa bằng phương pháp Telemedicine để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ y tế và góp phần giảm tải bệnh viện. Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hơp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chứng năng, nâng cao sức khỏe.
 
Sở Y tế cũng cần tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư. Đẩy mạnh công tác đầu tư trang thiết bị y tế với nguồn lực đầu tư đa dạng, phù hợp tình hình thực tế và xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới.
 
Cùng với đó, UBND TP sẽ đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế; đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; đổi mới quản lý tài chính y tế; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế... góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tùy chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Thắng Đạt
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây