Ngành y tế Hà Nội chủ động nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh

Thứ sáu - 10/05/2019 08:40
Chiều ngày 25/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh .
Tăng 12,7% lượt khám chữa bệnh so với cùng kỳ
 
Năm 2019, ngành y tế Hà Nội đã bổ sung giường bệnh kế hoạch tăng 420 giường bệnh so với năm 2018. Đồng thời, các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội đã chủ động thực hiện sắp xếp giường bệnh thực kê linh hoạt tại các khoa nên không còn tình trạng người bệnh phải nằm ghép.
 
Hanh2 5 2019DSC 0049
Kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 
Trong quý I/2019, toàn ngành đã khám cho trên 1.690.300 lượt người, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có trên 166.800 người bệnh nằm điều trị nội trú, tăng 0,6% với cùng kỳ năm 2018 và trên 300.400 người bệnh điều trị ngoại trú, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Công suất sử dụng giường bệnh tính theo giường kế hoạch 3 tháng đầu năm 2019 đạt 11,5%, tính theo giường thực kê đạt 96,12%.
 
Để có được kết quả, các bệnh viện trong toàn ngành y tế Hà Nội đã chủ động nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại các khoa khám bệnh của các bệnh viện: khoa khám bệnh tại các bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình khám bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Cụ thể, chủ động sắp xếp quy trình khám chữa bệnh đảm bảo một chiều, thuận tiện, liên hoàn với các bộ phận xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Hệ thống máy tính, ghế chờ, quạt mát, nước uống... phục vụ người bệnh được ưu tiên trang bị tại khoa khám bệnh. Hoạt động công nghệ thông tin được áp dụng trong quy trình khám bệnh góp phần rút ngắn thời gian chờ khám của người bệnh, đồng thời quản lý được các thông tin, dữ liệu khám bệnh. Tăng cường điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh đối với những trường hợp nhẹ, bệnh mạn tính nhằm giảm tải trong điều trị nội trú.
 
Nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc và điều trị người bệnh như thực hiện phân tuyến kỹ thuật phù hợp với tuyến điều trị, năng lực khám, chữa bệnh của các tuyến. Phát triển kỹ thuật cao, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kỹ thuật chuyên sâu toàn thành phố, đặc biệt xây dựng đề án 03 bệnh viện mũi nhọn của thành phố. Hoàn thiện xây dựng mô hình bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội.
 
Bổ sung nhân lực, trang thiết bị cho khoa cấp cứu, hồi sức tích cực đảm bảo công tác cấp cứu, hồi sức ngay tại bệnh viện. Liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cấp cứu, hồi sức ...
 
Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, theo đó, hầu hết các bệnh viện đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hồi sức cấp cứu, các khoa hồi sức cấp cứu đã được trang bị các phương tiện cấp cứu cơ bản, đảm bảo sẵn sàng cấp cứu người bệnh, trang bị cung ứng đầy đủ cơ số thuốc, giường cấp cứu và điều trị cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác cấp cứu. Công tác thường trực, cấp cứu được triển khai thực hiện nghiêm túc, hầu hết các đơn vị đã xây dựng lịch trực theo đúng quy định, tại các khoa hồi sức cấp cứu, khoa sản… thực hiện trực theo tua trực đảm bảo trực đầy đủ, không có trường hợp nào bỏ trực.
 
Hanh2 5 2019DSC 0047
Cán bộ y tế tận tình chăm sóc bệnh nhân.
 
Công tác xét nghiệm tại các bệnh viện đã chủ động xây dựng các quy định vận hành sử dụng máy xét nghiệm, xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật xét nghiệm với các xét nghiệm thường quy, xây dựng bảng mô tả công việc từng vị trí việc làm, phân công cán bộ đảm bảo nghiêm túc các khâu trong quả xét nghiệm và trả kết quả, gắn trách nhiệm cán bộ thực hiện kỹ thuật với chất lượng kết quả xét nghiệm. thực hiện công tác nội kiểm thường xuyên, lưu kết quả nội kiểm, lưu kết quả xét nghiệm trên máy tính, trong đó đảm bảo công tác lưu trữ thông tin người bệnh, hầu hết các phòng xét nghiệm đã tham gia ngoại kiểm, hóa chất, sinh phẩm được đảm bảo đúng quy định...
 
Công tác vận chuyển cấp cứu và đáp ứng y tế các sự kiện được chú trọng. Trung tâm Cấp cứu 115 hàng ngày bố trí 14 kíp cấp cứu thường trực 24/24 giờ tại 5 trạm cấp cứu sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước viện của người bệnh trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đáp ứng cấp cứu trong tình huống tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa xảy ra. Trong các trường hợp cấp cứu hàng loạt, Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố đã tổ chức cấp cứu, vận chuyển người bệnh kịp thời. Phối hợp với các đơn vị và điều phối thông tin cấp cứu, vận chuyển cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, trong những sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị trên địa bàn, lực lượng y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trực đảm bảo công tác cấp cứu, xử trí, vận chuyển người bệnh kịp thời…
 
Triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
 
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện đa khoa Đức Giang hoàn thiện phần mềm triển khai sử dụng phần mềm, đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm quản lý bệnh án điện tử.
 
Đối với Trung tâm cấp cứu 115 xây dựng kế hoạch cụ thể kết nối tiếp nhận thông tin giữa 115 và kết nối với các bệnh viện. Các bệnh viện công lập xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh viện chủ động bố trí lực lượng tham gia cấp cứu trước viện, cán bộ tham gia cấp cứu trước viện phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nhằm đảm bảo tốt công tác cấp cứu.
 
Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị cần phải được thực hiện nghiêm túc, tránh trường hợp lạm dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
 
Công tác khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố quản lý, khám sức khỏe định kỳ của cán bộ thuộc thành phố quản lý, TS Nguyễn Khắc Hiền đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, xây dựng phần mềm quản lý để đáp ứng công tác khám chữa bệnh đảm bảo linh hoạt và thuận lợi nhất.
 
Hanh2 5 2019DSC 0053
 Cán bộ y tế động viên, tư vấn chăm sóc bệnh nhân.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như triển khai thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BYT về quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại. Nâng cao y đức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở y tế “xanh- sạch- đẹp”. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong các cơ sở khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, tiếp tục triển khai và giám sát việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Y tế.
 
Đảm bảo hoạt động tại 17 phòng khám A thuộc các bệnh viện công lập của thành phố. Tham gia phục vụ y tế các đoàn nghỉ điều dưỡng cho các đối tượng thuộc Thành ủy quản lý.
 
Đảm bảo công tác khám bệnh, điều trị đáp ứng tình hình dịch bệnh trên địa bàn, không để dịch bệnh xảy ra lây chéo trong bệnh viện.
 
Đảm bảo công tác y tế đáp ứng các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở y tế.
 
Hạnh Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây