Sở Y tế Thành Phố Hà Nội

http://soyte.hanoi.gov.vn


Nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sử dụng hiệu quả và cân bằng Quỹ bảo hiểm y tế

Trước thực tế nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cả về số lượng cũng như chất lượng, việc đảm bảo sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế là vấn đề được liên ngành y tế và bảo hiểm xã hội hết sức chú trọng.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cả nước hiện đã đạt 86,9%, gần tiến mốc bảo hiểm y tế toàn dân. Trong khi đó, năm 2017, số người tham gia bảo hiểm y tế là 79,9 triệu người, tăng khoảng 4 triệu người so với năm 2016, đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số. Tất cả các địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Trong đó có 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ bao phủ trên 90% dân số; 24 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ bao phủ 82,2% dân số; 17 tỉnh, thành phố còn lại đạt tỷ lệ dưới 82,2% dân số.
 
Linh13 4DSC 7735
Người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được hưởng nhiều quyền lợi khi thực hiện khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.
 
Kết quả trên cho thấy, việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả của nhiều giải pháp quan trọng do Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các địa phương đã thực hiện như huy động nguồn lực hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công tác truyền thông, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả.
 
Tuy nhiên, về vấn đề cân đối Quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong năm 2017, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn hơn số thu khoảng 8.847 tỉ đồng; dự kiến năm 2018, con số chênh lệch sẽ vào khoảng 3.528 tỉ đồng. Số tăng chi sẽ tăng nhanh hơn nữa, khi giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tính đầy đủ chi phí theo lộ trình, kết cấu thêm cả chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định. Cùng với đó, một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế hiện nay, đó là mức đóng bảo hiểm y tế không thay đổi, trong khi đã có sự điều chỉnh về mức hưởng, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, thông tuyến và điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình.
 
Bộ Y tế đã tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế vẫn còn xảy ra hiện tượng chỉ định sử dụng thuốc bổ trợ, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế nhiều hơn mức cần thiết so với yêu cầu chuyên môn, chưa tính đến yếu tố chi phí - hiệu quả; chỉ định sử dụng một số dịch vụ xét nghiệm, thăm dò chức năng chưa cần thiết, chỉ định rộng rãi các dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền trong phục hồi chức năng; cho người bệnh nhập viện điều trị khi tình trạng bệnh có thể điều trị ngoại trú...
 
Đối với ngành bảo hiểm xã hội, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, năm 2017, sau khi tất cả các tỉnh thực hiện đầy đủ giá dịch vụ y tế có kết cấu tiền lương, hầu hết các tỉnh đều bội chi Quỹ bảo hiểm y tế. Tại các cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,; quy định về quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định theo số thẻ đăng ký ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh và cân đối với cả phần chi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế khác, tuy nhiên đến nay đã không còn phù hợp khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
Bên cạnh đó, người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, giá dịch vụ y tế tăng trong khi mức đóng bảo hiểm y tế chưa thể điều chỉnh. Trong khi đó cơ chế tự chủ tài chính tạo sức ép lớn đối với các cơ sở y tế dẫn đến việc chỉ định quá mức cần thiết các dịch vụ y tế, chỉ định bệnh nhẹ vào nội trú và kéo dài thời gian nằm viện xảy ra ở hầu hết các bệnh viện, đặc biệt là tuyến huyện, tình trạng lạm dụng, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám nhiều nơi trong ngày, nhiều ngày trong tháng vẫn xảy ra.
 
Luật bảo hiểm y tế 2014 cũng mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế nhưng cũng tác động không nhỏ đến Quỹ bảo hiểm y tế, khiến số chi từ Quỹbảo hiểm y tế tăng lên và khó khăn hơn trong kiểm soát chi phí với các chính sách thông tuyến, giảm cùng chi trả và bỏ cùng chi trả với một số nhóm đối tượng. Đây là những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết trong thời gian tới.
 
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng đã đề nghị liên Bộ Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội xây dựng báo cáo đầy đủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, trong đó làm rõ được thành tựu của cả quá trình phát triển bảo hiểm y tế, việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, đề ra các giải pháp phát triển đối tượng bền vững. Trên cơ sở đó, phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể cân đối Quỹ bảo hiểm y tế trong thời gian tới.
 
Lam Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây