Sở Y tế Thành Phố Hà Nội

http://soyte.hanoi.gov.vn


Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác cụm thi đua số 2 năm 2018

Ngày 28/3 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác cụm thi đua số 2ngành y tế Hà Nội năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí giám đốc và trưởng, phó phòng tổ chức cán bộ của 20 đơn vị trong cụm.
Theo báo cáo năm 2017, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã thực hiện tốt việc xây dựng và phát động các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng; khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức; tạo khối đoàn kết thống nhất cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Tại hội nghị, các đơn vị của cụm thi đua số 2 đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức hoạt động của cụm thi đua số 2 và đã thông qua kế hoạch hoạt động trong thời gian tới như u: tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm – Kỷ cương – Trí tuệ” phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn các cấp tại các đơn vị. Ban hành chế tài xử lý vi phạm cụ thể đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Định kỳ theo quy định các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh và báo cáo kết quả về Sở Y tế; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/08/2008 – 01/08/2018).Tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong các cơ sở y tế và khám bệnh, chữa bệnh của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế Thủ đô….
 
Bên cạnh đó, cụm thi đua số 2 cũng đưa ra những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng như đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kiện toàn và nâng cao hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua.
 
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với vai trò trưởng cụm thi đua số 2 chịu trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế Hà Nội.
 
Kết thúc hội nghị các đơn vị cũng đã thống nhất thông qua các tiêu chí, thang điểm thi đua của cụm và tiến hành ký cam kết thi đua thi đua năm 2018.
 
Lê Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây