Sở Y tế Thành Phố Hà Nội

http://soyte.hanoi.gov.vn


Thực hiện tốt quản lý nhà nước về hành nghề y, dược

Để thực hiện tốt quản lý nhà nước về hành nghề y, dược và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong hoạt động hành nghề, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, duợc ngoài công lập trên địa bàn huyện.
Theo đó, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu Phòng Y tế tiếp tục tổ chức tập huấn và tuyên truyền phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản mới quy định về hành nghề y, dược cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội trong thẩm định giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đúng quy định và thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép hành nghề. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm đối với hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập; tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra về công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn toàn huyện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Đối với Công an huyện cần thường xuyên phối hợp với Phòng Y tế, Đội quản lý thị trường số 27 và các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa các hoạt động kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường tổ chức và thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra phòng chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực hành nghề y, dược. Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm nhằm tránh trùng lặp, bỏ sót và thực hiện nghiêm túc nội dung đề ra.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật về thông tin quảng cáo trong lĩnh vực y tế; không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo của các cơ sở y, dược ngoài công lâp. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề.
 
Đặc biệt để thực hiện hiệu quả việc quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra, rà soát các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện không để các cơ sở hành nghề không phép hoạt động trên địa bàn...
 
Thắng Đạt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây