Sở Y tế Thành Phố Hà Nội

http://soyte.hanoi.gov.vn


Phát động phong trào chống rác thải nhựa trong ngành y tế

Sở Y tế Hà Nội và Công đoàn ngành y tế Hà Nội phối hợp xây dựng Kế hoạch phát động phong trào chống rác thải nhựa trong ngành y tế Hà Nội năm 2019 và triển khai sâu rộng đến các đơn vị trong ngành.
Ngành y tế Hà Nội thực hiện kế hoạch này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Các hoạt động triển khai hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả.
 
Truyền thông về nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa
 
Ðể từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên ngành y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cần được tổ chức thường xuyên, liên tục.
 
Giam Chat Thai Nhua
Sở Y tế yêu cầu tại tất cả các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị đều sử dụng ly, tách uống nước bằng thủy tinh và các vật liệu thân thiện với môi trường khác. (Hình minh họa)
 
Chính vì vậy mà Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế tích cực, tự giác tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Đa dạng các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm các sản phẩm nhựa và nilon sử dụng một lần nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng bằng cách loại bỏ dần các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện môi trường. Thường xuyên phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bao bì nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường để thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
 
Tại các bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu truyền thông hướng dẫn chống rác thải nhựa thông qua các kênh truyền thông của bệnh viện cho người bệnh và người nhà của bệnh nhân như bảng tin, tờ rơi, sinh hoạt với người bệnh…Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến rác thải nhựa đang là vấn nạn môi trường nhức nhối của thế giới và cả Việt Nam. Tại Việt Nam, nếu trung bình khoảng 10% chất thải nhựa, túi nilon dùng một lần không được tái sử dụng, thì mỗi năm phát sinh 2,5 triệu tấn chất thải nhựa. Ðáng lo ngại, theo các kết quả nghiên cứu, Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển, với khoảng từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm (tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới).
 
Giảm thiểu rác thải nhựa
 
Muốn giảm thiểu rác thải nhựa, các cơ sở y tế phải tuân thủ thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ngay từ nơi phát sinh và tăng cường tái chế, xử lý chất thải y tế là nhựa đảm bảo đúng quy trình, quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.
 
Giảm thiểu rác thải nhựa từ khâu mua sắm và khảo sát thay thế bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Cụ thể là sử dụng sản phẩm túi nilon thân thiện với môi trường. Không sử dụng nước uống đóng chai trong cuộc họp và thay thế bằng cách pha trà sử dụng ly thủy tinh. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon.
 
Đặc biệt, để nêu gương cho phong trào chống rác thải nhựa, Sở Y tế yêu cầu ngay từ thời điểm này, tại tất cả các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị đều sử dụng ly, tách uống nước bằng thủy tinh và các vật liệu thân thiện với môi trường khác.
 
Tại các khoa phòng trong đơn vị thực hiện sàng lọc loại bỏ những sản phẩm bằng nhựa không cần thiết ra khỏi nơi làm việc. Đưa tiêu chí chống rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng vật dụng cá nhân với chất liệu thân thiện môi trường vào tiêu chí kiểm tra 5S hàng tuần của phòng quản lý chất lượng.
 
Ngay tại Văn phòng Sở Y tế cũng như các đơn vị sẽ thực hiện đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cam kết hạn chế, tiến tới không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải phát sinh tại trụ sở, văn phòng làm việc có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, ảnh hưởng đến môi trường.
 
Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa.
 
Tại từng đơn vị cần tích cực kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện từ khâu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất cũng như vật dụng sinh hoạt của tập thể, cá nhân trong đơn vị. Thông qua việc thực hiện kế hoạch này, Sở Y tế cũng như các đơn vị sẽ phát hiện, nhân rộng các điển hình, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện kế hoạch phong trào chống rác thải nhựa trong ngành y tế Hà Nội.
 
Thái Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây