Sở Y tế Thành Phố Hà Nội

http://soyte.hanoi.gov.vn


Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 61/UBND-KSTTHC, ngày 04/01/2018; hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn thiết lập hệ thống đầu mối về kiểm soát TTHC để đảm bảo hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ là đầu mối kiểm soát TTHC và cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC; kiến nghị, đề xuất các sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa TTHC hoặc kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ và xử lý theo thẩm quyền những TTHC, quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
 
Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, tự đặt ra các loại giấy tờ, thành phần hồ sơ không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.
 
Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và các hình thức công khai khác đồng thời tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định; chỉ đạo, tổ chúc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị theo đúng quy định hiện hành.
 
Các cơ quan có liên thông trong việc phối hợp giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân phải phối hợp xây dựng quy trình giải quyết TTHC liên thông theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 08/03/2016 của UBND TP Hà Nội.
 
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính; vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị.
Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở chỉ đạo thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, kịp thời trình Chủ tịch UBND TP công bố theo quy định; chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND TP.
 
Hạnh Nguyễn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây