Danh sách 57 cơ sở Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP trên địa bàn Hà Nội từ ngày 12/6/2019 đến ngày 19/6/2019

Thứ hai - 24/06/2019 11:53
Danh sách 57 cơ sở Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP trên địa bàn Hà Nội từ ngày 12/6/2019 đến ngày 19/6/2019
TT Tên cơ sở Địa chỉ Thời điểm thông báo đáp ứng GSP Phạm vi hoạt động
 bảo quản
1 Bệnh viện đa khoa Phương Đông Số 9 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
2 Phòng khám CK Nhi
The MeCare
Số LK6D-1 khu nhà ở liền kề C17,
 khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc
3 VNVC Hà Đông - Công
ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 3, toà nhà New Skyline, lô CC2, khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản vắc xin
4 VNVC Trường Chinh -
Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 5, số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản vắc xin
5 VNVC ICON4 -
Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 3, toà nhà Đa năng ICON4,
số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản vắc xin
6 Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
7 Phòng khám đa khoa
Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn (cơ sở 2)
Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
8 Phòng khám đa khoa
Xuân Giang - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
9 Phòng khám đa khoa
Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
10 Phòng khám đa khoa
Kim Anh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
11 Phòng khám đa khoa
Hồng Kỳ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
12 Phòng khám đa khoa
Minh Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
13 Trạm Y tế xã Tiên Dược
- Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
14 Trạm Y tế xã Xuân Giang - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
15 Trạm Y tế xã Việt Long - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
16 Trạm Y tế xã Bắc Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
17 Trạm Y tế xã Kim Lũ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
18 Trạm Y tế xã Đức Hoà - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
19 Trạm Y tế xã Phú Minh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
20 Trạm Y tế xã Bắc Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
21 Trạm Y tế xã Đông Xuân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
22 Trạm Y tế xã Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
23 Trạm Y tế xã Phù Lỗ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
24 Trạm Y tế xã Tân Dân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
25 Trạm Y tế xã Minh Trí - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
26 Trạm Y tế xã Phù Linh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
27 Trạm Y tế xã Hiền Ninh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
28 Trạm Y tế xã Nam Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
29 Trạm Y tế xã Minh Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
30 Trạm Y tế xã Phú Cường - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
31 Trạm Y tế xã Mai Đình - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
32 Trạm Y tế xã Quang Tiến - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
33 Trạm Y tế xã Xuân Thu - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
34 Trạm Y tế xã Hồng Kỳ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
35 Trạm Y tế xã Tân Hưng - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
36 Trạm Y tế xã Tân Minh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
37 Trạm Y tế xã Thanh Xuân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
38 Trạm Y tế thị trấn Sóc Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
39 Bệnh viện Nhi Trung ương 18/879 La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội 13/6/2019 Bảo quản thuốc,
sinh phẩm y tế
40 Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Số 1 Yersin, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 13/6/2019 Bảo quản vắc xin,
sinh phẩm y tế
41 Trung tâm y tế Huyện Phú Xuyên Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
42 Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng 141, Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
43 Công ty cổ phần GIONG Việt Nam Số 43, Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản vắc xin
44 Trường đại học y tế công cộng Tầng 1 nhà B – Phòng khám đa khoa Trường đại học y tế công cộng 17/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin
45 Trung tâm dịch vụ y tế dự phòng – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Số 1, Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội 17/6/2019 Bảo quản vắc xin,
sinh phẩm y tế
46 Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần trung tâm bác sĩ gia đình 75, đường Hồ Mễ Trì, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 18/6/2019 Bảo quản vắc xin
47 Trung tâm y tế huyện Thanh Trì Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
48 Trung tâm y tế huyện Hoài Đức Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
49 Trung tâm y tế Thị xã Sơn Tây Số 1, Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
50 Trung tâm y tế huyện Ba Vì Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
51 Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm Tầng 6, tòa nhà CT5A, Khu tái định cư Kiều Mai, Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
52 Trung tâm y tế huyện Đan Phượng Thị trần Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
53 Trung tâm y tế huyện Đông Anh QL23B, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
54 Trung tâm y tế huyện Quốc Oai  Thị trấn Quốc Oai 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
55 Trung tâm y tế quận Long Biên Lô HH03, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
56 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
57 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương Số 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay12,160
  • Tháng hiện tại187,659
  • Tổng lượt truy cập6,968,238
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây