Danh sách 57 cơ sở Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP trên địa bàn Hà Nội từ ngày 12/6/2019 đến ngày 19/6/2019

Thứ hai - 24/06/2019 22:53
Danh sách 57 cơ sở Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP trên địa bàn Hà Nội từ ngày 12/6/2019 đến ngày 19/6/2019
TT Tên cơ sở Địa chỉ Thời điểm thông báo đáp ứng GSP Phạm vi hoạt động
 bảo quản
1 Bệnh viện đa khoa Phương Đông Số 9 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
2 Phòng khám CK Nhi
The MeCare
Số LK6D-1 khu nhà ở liền kề C17,
 khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc
3 VNVC Hà Đông - Công
ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 3, toà nhà New Skyline, lô CC2, khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản vắc xin
4 VNVC Trường Chinh -
Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 5, số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản vắc xin
5 VNVC ICON4 -
Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
Tầng 3, toà nhà Đa năng ICON4,
số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản vắc xin
6 Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
7 Phòng khám đa khoa
Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn (cơ sở 2)
Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
8 Phòng khám đa khoa
Xuân Giang - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
9 Phòng khám đa khoa
Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
10 Phòng khám đa khoa
Kim Anh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
11 Phòng khám đa khoa
Hồng Kỳ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
12 Phòng khám đa khoa
Minh Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
13 Trạm Y tế xã Tiên Dược
- Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
14 Trạm Y tế xã Xuân Giang - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
15 Trạm Y tế xã Việt Long - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
16 Trạm Y tế xã Bắc Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
17 Trạm Y tế xã Kim Lũ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
18 Trạm Y tế xã Đức Hoà - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
19 Trạm Y tế xã Phú Minh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
20 Trạm Y tế xã Bắc Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
21 Trạm Y tế xã Đông Xuân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
22 Trạm Y tế xã Trung Giã - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
23 Trạm Y tế xã Phù Lỗ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
24 Trạm Y tế xã Tân Dân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
25 Trạm Y tế xã Minh Trí - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
26 Trạm Y tế xã Phù Linh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
27 Trạm Y tế xã Hiền Ninh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
28 Trạm Y tế xã Nam Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
29 Trạm Y tế xã Minh Phú - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
30 Trạm Y tế xã Phú Cường - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
31 Trạm Y tế xã Mai Đình - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
32 Trạm Y tế xã Quang Tiến - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
33 Trạm Y tế xã Xuân Thu - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
34 Trạm Y tế xã Hồng Kỳ - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
35 Trạm Y tế xã Tân Hưng - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
36 Trạm Y tế xã Tân Minh - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
37 Trạm Y tế xã Thanh Xuân - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
38 Trạm Y tế thị trấn Sóc Sơn - Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 12/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
39 Bệnh viện Nhi Trung ương 18/879 La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội 13/6/2019 Bảo quản thuốc,
sinh phẩm y tế
40 Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Số 1 Yersin, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 13/6/2019 Bảo quản vắc xin,
sinh phẩm y tế
41 Trung tâm y tế Huyện Phú Xuyên Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
42 Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng 141, Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
43 Công ty cổ phần GIONG Việt Nam Số 43, Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 14/6/2019 Bảo quản vắc xin
44 Trường đại học y tế công cộng Tầng 1 nhà B – Phòng khám đa khoa Trường đại học y tế công cộng 17/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin
45 Trung tâm dịch vụ y tế dự phòng – Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Số 1, Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội 17/6/2019 Bảo quản vắc xin,
sinh phẩm y tế
46 Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần trung tâm bác sĩ gia đình 75, đường Hồ Mễ Trì, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 18/6/2019 Bảo quản vắc xin
47 Trung tâm y tế huyện Thanh Trì Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
48 Trung tâm y tế huyện Hoài Đức Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
49 Trung tâm y tế Thị xã Sơn Tây Số 1, Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
50 Trung tâm y tế huyện Ba Vì Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
51 Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm Tầng 6, tòa nhà CT5A, Khu tái định cư Kiều Mai, Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
52 Trung tâm y tế huyện Đan Phượng Thị trần Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
53 Trung tâm y tế huyện Đông Anh QL23B, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
54 Trung tâm y tế huyện Quốc Oai  Thị trấn Quốc Oai 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
55 Trung tâm y tế quận Long Biên Lô HH03, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
56 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
57 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương Số 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 19/6/2019 Bảo quản thuốc, vắc xin,
sinh phẩm y tế
Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây