Kết quả kiểm soát thực hiện cải cách hành chính của ngành y tế Hà Nội

Thứ bảy - 28/09/2019 10:12
Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã, đang triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính là những nội dung trọng tâm.
 
Đơn giản hóa thủ tục hành chính
 
Về công tác cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật; Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành liên quan tới quản lý ngành, phát hiện kịp thời những nội dung không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Theo thống kê, đến hết tháng 7/2019, Sở Y tế đã kiến nghị UBND thành phố thay thế 7 văn bản quy phạm pháp luật.
 
Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính được ngành y tế thực hiện nghiêm túc. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Website Sở Y tế. Tại các đơn vị được Sở Y tế ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.
 
Sở Y tế luôn rà soát, thực hiện đơn giản hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Từ 1/1/2015, Sở Y tế đã giảm 50% thời gian cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; thời gian cấp chứng chỉ hành nghề từ 60 ngày giảm xuống còn 30 ngày; thời gian cấp giấy phép hoạt động từ 90 ngày giảm còn 45 ngày. Từ 1/8/2018 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề tiếp tục giảm xuống còn 10 ngày. Từ năm 2017, thời gian giải quyết với 4 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm đã giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày/thủ tục.
 
Về công bố thủ tục hành chính, từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 332 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ là 122. Hiện tại toàn ngành còn 210 thủ tục hành chính.
 
Tính từ năm 2016 đến nay, Sở Y tế đã giải quyết 54.215 hồ sơ, trong đó có 53.912 hồ sơ đúng hạn (98,11%). Tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công mức độ 2 trên hệ thống dùng chung của thành phố. Hiện nay, Sở Y tế đã thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4 với 113 thủ tục hành chính.
 
Tinh gọn bộ máy quản lý hành chính nhà nước
 
Sở Y tế cũng quyết liệt thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng Sở Y tế đã giảm từ 8 phòng xuống còn 7 phòng; Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đều giảm từ 4 phòng xuống còn 3 phòng. Các đơn vị trong ngành được sắp xếp theo hướng sáp nhập những đơn vị có cùng chức năng để giảm đầu mối.
 
Cổ nHuế
Khám và điều trị cho bệnh nhi tại trạm y tế phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm.
 
TTYT Dự phòng được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội. Đến tháng 8/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại TTYT Dự phòng Hà Nội, số khoa phòng giảm từ 26 xuống còn 16. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách chức năng kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm của TTYT Dự phòng Hà Nội.
 
Các đơn vị khác như Bệnh viện Phổi Hà Nội được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm phòng, chống lao và Bệnh phổi Hà Đông vào Bệnh viện Phổi Hà Nội. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáp nhập thêm Trung tâm CSSKSS Hà Đông và Trung tâm CSSKSS Hà Nội. TTYT quận Hoàn Kiếm sáp nhập thêm Trung tâm Bác sĩ gia đình. TTYT tuyến quận, huyện cũng sắp xếp lại các khoa, phòng theo hướng tinh gọn, đồng thời sáp nhập thêm Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào thành một phòng trong TTYT.
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 
Để thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai các đề án đào tạo chuyên sâu, cử 498 cán bộ đi học về chuyên môn, 46 cán bộ học về lý luận chính trị...Theo đề xuất của các đơn vị, năm 2018, Sở Y tế đã cử 671 cán bộ, công chức, viên chức (6 tháng đầu năm 2019 là 171 người) dự thi các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của đơn vị tuyến dưới. Sở Y tế cũng đã đào tạo được 72 bác sĩ nội trú trong Đề án bác sĩ nội trú.
 
Trong 6 tháng năm 2019, có 18 cán bộ tham dự lớp đào tạo về quản lý y tế tại Cộng hòa Pháp; 20 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với cấp trưởng, phó phòng và tương đương.
 
 
083221xanh pon 31
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên ngành y tế Hà Nội đã thực hiện được nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương và trong khu vực.
 
Từ năm 2017, Sở Y tế đã bổ nhiệm 141 chức danh lãnh đạo, quản lý. Các trường hợp bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại đều đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch đã được phê duyệt của đơn vị. Sở Y tế cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; chuẩn hóa chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ nghiệp vụ chuyên ngành.
 
Song song với nâng cao năng lực chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nội quy về quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, tại nơi công cộng.
 
Hiện đại hóa nền hành chính
 
Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ được thực hiện tại cơ quan Sở Y tế mà được toàn ngành y tế thực hiện. Tại các bệnh viện hạng I có phòng công nghệ thông tin, bệnh viện hạng II, hạng III là tổ công nghệ thông tin. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và tự động hóa trong quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người bệnh nằm viện, hồ sơ bệnh án, tiến tới bệnh án điện tử. Áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện, trong đó khuyến khích phần mềm quản lý thông tin người bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, kê đơn thuốc và điều trị ngoại trú. Thực hiện áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác định người bệnh, không để nhầm lẫn, sai sót cũng như tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin về người bệnh giữa các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện.
 
Thí điểm áp dụng tại 2 bệnh viện Xanh Pôn và Đức Giang khám chữa bệnh và quản lý hồ sơ người bệnh bằng bệnh án điện tử, bảo đảm liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các khoa, phòng đến tận máy tính của từng y, bác sĩ để có thể truy cập thông tin người bệnh nhanh nhất.
 
Công tác cải cách hành chính bao trùm hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế Hà Nội, chính vì vậy mà trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội cũng như có những giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác cải cách thủ tục hành chính trong toàn ngành.
 
Hồng Thương
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây