Quyết liệt tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy ngành y tế

Thứ sáu - 20/07/2018 10:39
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho các trung tâm y tế không có giường bệnh tại địa phương, cuối năm năm 2015, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BNV-BYT.
Theo đó sẽ giảm trung bình mỗi tỉnh 5 đơn vị và tiến tới sẽ giảm 315 đơn vị tại 63 tỉnh/thành phố. Như vậy, sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp trưởng, phó các đơn vị). Đồng thời, sẽ giảm biên chế làm gián tiếp trong các tổ chức như: Hành chính, văn thư, tổ chức, lái xe, bảo vệ...
 
Mạnh tay cắt giảm hàng nghìn biên chế
 
Ngành y tế hiện có khoảng 17.000 cán bộ làm việc trong lĩnh vực này, trong đó có khoảng 3.400 cán bộ làm gián tiếp (chiếm khoảng 20%). Đến nay, đã giảm được 2.140 người (biên chế). Ví dụ như Hà Nội, có 41 kế toán, trong khi đề án vị trí việc làm mới chỉ cần 7 kế toán, giảm đến 34 người. Mỗi năm, Nhà nước không phải chi 154,080 tỉ đồng sau khi các tỉnh này tinh giản biên chế. Bộ Y tế cũng mạnh tay cắt giảm các phòng, ban của các Vụ, Cục trong Bộ. Từ đó, đã cắt giảm được hàng chục đơn vị và hàng trăm lãnh đạo các phòng.
 
Theo TS Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) - thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, các phòng trong Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế đã được sắp xếp, thu gọn đầu mối từ 94 phòng xuống còn 59 phòng, giảm 35 phòng (chiếm 37,2%), giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng.
 
Đơn cử, tại Cục Phòng chống HIV/AIDS, các đơn vị như: Phòng Tổng hợp - Tài chính, kế toán, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học… được sáp nhập thành Văn phòng Cục. Qua sắp xếp, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã bớt từ 8 xuống 4 phòng trực thuộc, 10 lãnh đạo quản lý cấp phòng được cắt giảm.
 
TS Phạm Văn Tác cho biết, trong quy hoạch phát triển ngành y tế đến 2025, tầm nhìn đến 2030, trên cơ sở chỉ đạo của Nghị quyết 18 Ban Chấp hành T.Ư 6 khóa XII, ngành y tế sẽ thành lập Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Trung ương (CDC) trên cơ sở sáp nhập các Cục phụ trách công tác chuyên môn trong khối y tế dự phòng lại thành một đơn vị. Như vậy, có thể giảm từ 3-4 đơn vị như hiện nay còn 1 đơn vị.
 
Cũng theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, hiện Bộ Y tế đang quản lý 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong đó, có 21/38 bệnh viện/82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đã tự chủ toàn bộ kinh phí thường xuyên với số lượng 17.584 biên chế và 1.693 hợp đồng. Tổng cộng 18.277 người với kinh phí Nhà nước không phải chi phí khoảng 1.306 tỉ đồng/năm (tính trung bình lương mỗi người 6 triệu đồng/tháng).
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ rà soát, chuyển giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh về UBND tỉnh quản lý, Bộ Y tế chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành là cơ sở thực hành của các trường đại học Y - Dược và một số bệnh viện chuyên khoa đặc biệt.
 
Theo Vụ Tổ chức cán bộ, tính đến hết tháng 10.2017, có 70/2.040 đơn vị tuyến tỉnh, thành phố đã tự chủ kinh phí thường xuyên, với khoảng 35.000 biên chế không phải chi lương từ ngân sách nhà nước, tiết kiệm khoảng 2.520 tỉ đồng/năm (tính trung bình lương 6 triệu đồng/người/tháng). Ở tuyến huyện, có 202/420 đơn vị tổ chức thực hiện hợp nhất trung tâm y tế huyện và bệnh viện huyện thành trung tâm y tế huyện.
 
Theo tính toán, nếu hợp nhất 420 trung tâm y tế huyện và 420 bệnh viện đa khoa huyện, riêng ngân sách nhà nước chi cho lãnh đạo 840 đơn vị sự nghiệp công lập này sẽ giảm 120.960 tỉ đồng/năm. Đồng thời sẽ giảm được số lượng người làm hành chính khoảng 10.899 người (lái xe, thủ quỹ, văn thư, kế toán), ngân sách sẽ không phải chi khoảng 784 tỉ đồng/năm.
 
Dành biên chế cho công tác chuyên môn
 
Triển khai Kế hoạch số 72-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, trong năm 2018-2019, Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội trên cơ sở kiện toàn lại TTYT dự phòng Hà Nội. Sắp xếp lại các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống các cơ quan kiểm soát dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm phù hợp. Tổ chức lại hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và cấp cứu ngoại viện kết nối với hoạt động của Trung tâm Tiếp nhận, chuyển giao và xử lý thông tin cấp cứu nằm trong Trung tâm Điều phối thông tin khẩn cấp tập trung của thành phố. Thực hiện mô hình TTYT đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám-chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.
 
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch chuyển các bệnh viện (BV) công lập đảm bảo tự chủ tài chính. Trong năm 2018, Sở Y tế sẽ giao tự chủ chi thường xuyên cho 29 BV trong ngành. Ngoài ra, tiếp nhận một số BV của bộ, ngành được giao về thành phố quản lý như các BV của ngành GTVT, xây dựng, NNPTNT, bưu điện, dệt may theo lộ trình. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường...
 
Về biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành y tế sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập chi tiêu bằng tiền ngân sách, tinh giản biên chế với các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, ngành y tế sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người bệnh là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ viên chức, người lao động.

Bà Phạm Minh Nga - Phó Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp (Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế) - cho biết: “Hầu hết các đơn vị cũng đã rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng lại Điều lệ tổ chức, hoạt động cho đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ có khả năng triển khai và phù hợp với năng lực của đơn vị.
 
Trên cơ sở đó tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả hoặc chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thành lập các tổ chức mới hoạt động có hiệu quả hơn, phù hợp với quy hoạch, với điều lệ và phương án phát triển của đơn vị, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 
Các đơn vị đã tổ chức lại, thành lập mới các tổ chức sự nghiệp thuộc đơn vị để phát triển chuyên môn, hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật. Việc cho phép các đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động được tự quyết định số lượng người làm việc đã tạo điều kiện cho các đơn vị quyết định và tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực để phục vụ cho các hoạt động với chất lượng ngày càng được nâng cao.
 
Theo bà Nga, nhiều đơn vị ở các thành phố lớn cũng đã thực hiện ký hợp đồng thuê khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên như vệ sinh, bảo vệ, chăm sóc sân vườn, dành biên chế đó cho công tác chuyên môn; Một số đơn vị đã năng động ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khám-chữa bệnh hoặc giảng dạy, phát triển chuyên môn; nhờ đó chất lượng dịch vụ, vai trò, uy tín của đơn vị được nâng cao.
 
Nhật Long
(Theo Lao động)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây