Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em góp phần phát triển tương lai của đất nước

Thứ ba - 11/12/2018 02:11
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển bền vững của đất nước là vô cùng quan trọng. Thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều chính sách, hoạt động thiết thực trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Van26 11 18DSC 4547
Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em góp phần phát triển tương lai của đất nước.
 
Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Luật Trẻ em năm 2016 đã quy định cụ thể các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm. Trong đó, Điều 14 quyền được chăm sóc sức khỏe quy định trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.
 
Đặc biệt, tại Điều 43 bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em quy định nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi; chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật; ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em bị xâm hại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.
 
Luật cũng quy định nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; nhà nước có chính sách, biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
 
Theo đó, các nguồn ngân sách riêng cho việc cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được lồng vào kế hoạch hàng năm của Bộ Y tế và UBND các cấp đã được tính toán vào trong nguồn ngân sách hàng năm của Chính phủ. Nguồn hỗ trợ này được cung cấp để chi trả cho toàn bộ chi phí thực chi. Chính phủ chi trả cho toàn bộ phí khám sức khỏe và điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tất cả các cơ sở y tế công lập. Nguồn ngân sách cho chi trả và thực chi cho việc khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được giám sát, chỉ đạo và quản lý chặt chẽ.
 
Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để huy động mọi nguồn lực có thể cho trẻ em, trên cơ sở Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Từng bước chuyên nghiệp hóa mạng lưới, tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện.
 
Điển hình như, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp; hầu hết các xã, phường đều có trạm y tế; trẻ em nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc; các chỉ số về tỷ lệ suy dinh dưỡng, trẻ em tử vong, bà mẹ tử vong đều giảm; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em bị tai nạn thương tích ngày càng được quan tâm; công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; khoảng 99% tổng số trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc đã được cấp phát thẻ khám chữa bệnh; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm mạnh. Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã ban hành nhiều văn bản có liên quan về phòng, chống tai nạn giao thông, trong đó có phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng cho trẻ em. Các mô hình “ngôi nhà an toàn”, “cộng đồng an toàn”, “trường học an toàn”, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đang được triển khai và nhân rộng trên toàn quốc.
 
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Theo đó, việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo độ tuổi thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em gồm khám tổng quát và kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm cho trẻ em từ khi sinh đến dưới 16 tuổi nhằm phát hiện sớm bệnh tật, các nguy cơ về bệnh tật để tư vấn, xử trí hoặc điều trị thích hợp; trẻ em từ khi sinh đến trước khi vào học mầm non và trẻ em dưới 6 tuổi không đi học được khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về các nội dung gồm đo chiều dài, chiều cao, cân nặng để đánh giá về phát triển thể lực; khám toàn diện để đánh giá về phát triển tinh thần, vận động, phát hiện bệnh tật, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ về bệnh tật; kiểm tra tiêm chủng theo lịch và tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em chưa tiêm và có nhu cầu; kết luận về tình trạng sức khỏe, tư vấn và chuyển đến cơ sở y tế thích hợp nếu phát hiện bệnh tật hoặc các dấu hiệu bất thường và nguy cơ về bệnh tật; trẻ em từ 7 đến dưới 16 tuổi không đi học được khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã theo nội dung ghi trong Hồ sơ quản lý sức khỏe; trẻ em là học sinh từ mầm non đến hết trung học cơ sở được kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo nội dung quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.
 
Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới hướng tới mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin; giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰; tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Đến năm 2030: bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin; giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰; tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%...
 
Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm toàn diện đến trẻ em. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1,8 triệu trẻ em. Hàng năm, ngành y tế Hà Nội quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố, đã tổ chức các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nhờ vậy, mỗi năm 2 lần, số lượng trẻ trong độ tuổi được tham gia uống vitamin A đạt tỷ lệ 99%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ngày một giảm; số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 97%; trên 97% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nội đã tổ chức các đợt khám, sàng lọc phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim, sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vận động...
 
Đặc biệt, để chủ động phòng chống bệnh sởi - rubella, ngành y tế Hà Nội phối hợp với ngành giáo dục và đào tao, các địa phương tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh sởi – rubella miễn phí cho trẻ từ 1 – 5 tuổi trên địa bàn toàn thành phố (bắt đầu tiêm từ ngày 26/11/2018). Tính đến hết ngày 9/12/2018 kết quả tiêm đạt 67,13%. Hà Nội phấn đấu kết thúc chiến dịch đạt mục tiêu trên 95% trẻ từ 1 đến 5 tuổi được tiêm chủng bổ sung vắc xin sởi - rubella trên quy mô xã, phường để mọi trẻ em đều được bảo vệ sức khỏe tốt nhất.
 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em được sống hạnh phúc trong môi trường lành mạnh, an toàn vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần thúc đẩy tương lai đất nước phát triển bền vững.
 
Đức Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website này như thế nào?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay12,186
  • Tháng hiện tại266,088
  • Tổng lượt truy cập6,394,986
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây