Những thành quả đáng ghi nhận của ngành y tế Việt Nam trong năm 2017

Thứ hai - 22/01/2018 08:05
Trong năm 2017, ngành y tế đã hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là chỉ tiêu số giường bệnh/10.000 dân: giao 25,5%, đạt 25,7%; chỉ tiêu tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT): giao 82,2%, đạt 86,4%. Đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Thông tin này được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác ngành y tế năm 2018 và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Y tế tổ chức với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tại hơn 700 điểm cầu các tỉnh, quận, huyện, thị xã, thành phố. Hội nghịdiễn ra vào sáng ngày 19/1.
 
Tổng kết công tác năm 2017, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đã hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là chỉ tiêu số giường bệnh trên 10.000 dân: giao 25,5%, đạt 25,7%; chỉ tiêu tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT): giao 82,2%, đạt 86,4%. Đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Với chủ đề năm 2017 của Chính phủ “Tăngcường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, ngành y tế đã nỗ lực triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm phục vụ.
 
Trong năm qua, sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII năm 1993, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành 2 Nghị quyết:Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hết sức cụ thể nhằmnâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Đồng thời, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.
 
Năm 2017, ngành y tế đã đổi mới, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy y tế từ trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố.
 
Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính bao gồm các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
 
Đặc biệt, trong năm qua, ngành y tế đã lần đầu tiên đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng số đơn vị tự chủ tài chính, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ BHYT lên 86,4%. Việc lần đầu tiên đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế, cơ bản không làm ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn… vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua BHYT, phần tăng thêm do bảo hiểm xã hội thanh toán, tạo điều kiện cho các bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người có thẻ BHYT được tốt hơn, khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới phát triển các kỹ thuật y tế, giảm tải tuyến trên. Mặt khác khuyến khích người dân mua BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 81,7% năm 2016 lên 86,4% năm 2017.
 
Lần đầu tiên việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với BHYT toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân được thực hiện. Với hơn 11.400 trạm y tế cấp xã, trong đó 78% số trạm có bác sĩ làm việc là điều rất thuận lợi cho việc triển khai việc quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, nhanh nhất thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuy nhiên hiện tuyến y tế này vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả do những khó khăn về cơ chế tài chính, khả năng cung ứng dịch vụ... Do đó, cùng với việc bao phủ tỷ lệ bảo hiểmy tế toàn dân để đảm bảo cơ chế tài chính, quyết tâm của Chính phủ thực hiện việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe sẽ tạo ra một cơ chế mới, khắc phục được khó khăn này, trở thành một trong những bước thực hiện bao phủ toàn diện về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại cơ sở.
 
Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia giúp giảm chi phí thuốc, tiết kiệm ngân sách. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đã hoàn thành đợt mua sắm tập trung cấp quốc gia đầu tiên, gồm 5 hoạt chất thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia. Tổng giá trúng thầu là hơn 2.269 tỷ đồng, giá kế hoạch là 2.746 tỷ đồng, đã tiết kiệm được trên 477 tỷ đồng (17%) so với giá kế hoạch. Trong đó, các biệt dược tiết kiệm được khoảng hơn 114 tỷ đồng (giảm 6,9% so với giá kế hoạch gói thầu); các thuốc generic tiết kiệm được hơn 362 tỷ đồng (giảm 33% so với giá kế hoạch).
 
Trong công tác khám chữa bệnh, ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ghép tạng. Ngày 21/2/2017, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên trên người tại Việt Nam. Bệnh nhân được ghép là cháu bé 6 tuổi.
 
Trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam đó là bệnh nhân Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi với chẩn đoán cơ tim giãn nở do suy tim giai đoạn cuối, không còn giải pháp điều trị khác ngoài ghép. Ngày 15/3, ca ghép kéo dài khoảng 10 tiếng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thành công.
 
Bệnh viện Chợ Rẫy lập 8 kỷ lục Việt do Hội Kỷ lục Việt Nam xác nhận, đó là các kỷ lục về “Bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật ghép thận từ người hiến thận chết não đầu tiên tại Việt Nam”; “Bệnh viện tổ chức và thực hiện quy trình ghép thận từ người hiến tim ngừng đập đầu tiên tại Việt Nam”; “Đơn vị thực hiện nhiều ca ghép thận nhất Việt Nam”; “Đơn vị tổ chức vận chuyển tạng hiến với hành trình chuyển tạng dài nhất từ Nam ra Bắc để cứu người”;…
 
Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã được khai trương vào ngày 24/3/2017, hệ thống đã được áp dụng và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2017, 63 tỉnh/thành phố với 12.877 đơn vị. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận 8.713.381 đối tượng. Đảm bảo quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng, là trẻ em, phụ nữ theo mã ID, quản lý suốt đời từ khi trẻ sinh ra, quản lý vật tư vắc xin và các tiện ích khác cho người dùng như quét mã vạch đối tượng, nhắn tin cho người dân, cổng thông tin tra cứu lịch sử tiêm chủng. Hệ thống thực hiện quản lý quá trình, toàn diện các công tác tiêm chủng cho cán bộ trực tiếp và cán bộ quản lý 4 tuyến từ Trung ương đến trạm y tế xã.
 
Đồng thời, Việt Nam tự hào trở thành một trong bốn nước Châu Á có thể tự sản xuất vắc xin phối hợp sởi-rubella, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ (Dự án Tăng cường năng lực sản xuất vắc xin sởi rubella do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được vắc xin 2 trong 1 trên dây truyền công nghệ hiện đại. Vắc xin này đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành vào tháng 3/2017, dự án đã hoàn thành sớm một năm so với kế hoạch (kế hoạch là tháng 3/2018)...
 
Tuy nhiên, tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thách thức của ngành y tế đó là hệ thống cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng tăng, cơ cấu bệnh tật thay đổi, biến đổi khí hậu, già hoá dân số... Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ còn chậm do phải đảm bảo mức độ tăng phù hợp của chỉ số giá tiêu dùng... Tỉ lệ thuốc, thiết bị y tế sản xuất trong nước còn thấp, chưa khắc phục được tình trạng lạm dụng kháng sinh, bán thuốc không theo đơn...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương ngành y tế trong năm 2017 đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực, đồng thời cần kế thừa, phát huy để có những bước tiến căn bản trong năm 2018. Qua thực tế tại cơ sở, tại các tuyến cho thấy chất lượng y tế cơ sở đi lên một bước rất rõ, thay đổi trong nhận thức và đã làm được nhiều việc để y tế dự phòng, y tế cơ sở phát huy đúng vai trò của mình; cùng với y tế chuyên sâu tại nên thế cân nhau. Đây là điều vô cùng khó, ngành y tế đã khắc phục được khó khăn, ban hành gói dịch vụ y tế cơ sở trong khi trước đó có nhiều ý kiến băn khoăn về vấn đề này.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia mà trong năm 2017 lần đầu tiên Bộ Y tế đã thực hiện được.
 
Đối với vấn đề y tế cơ sở, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển y tế cơ sở nhưng không phải là làm cho tất cả các trạm y tế trên cả nước thiết kế mẫu giống y như nhau mà cần tùy từng nơi, tùy điều kiện và khả năng để thực hiện chứ không được áp đặt sẽ dẫn đến lãng phí.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, các bệnh viện cần đẩy mạnh cơ chế tài chính tự chủ bệnh viện, không chỉ các bệnh viện lớn của trung ương mới thực hiện tự chủ được mà thực tế cho thấy nhiều y tế cơ sở hoàn toàn tự chủ được. Tinh thần tự chủ là sử dụng toàn bộ các nguồn lực ở địa phương để phục vụ người dân mà không phân biệt côngtư; trong khi đó sẽ giải quyết được câu chuyện biên chế, không phải chỉ cắt giảm hành chính sự nghiệp theo nghĩa thông thường.
 
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần xây dựng các danh mục dịch vụ, bên cạnh danh mục dịch vụ khám chữa bệnh đã ban hànhcần mở rộng thêm danh mục dịch vụ y tế dự phòng; làm nhanh phác đồ điều trị.
 
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng biểu dương ngành y tế thời gian qua đã có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh, đồng thời yêu cầu phải cập nhật bệnh án điện tử tại cả các trạm y tế, các phòng khám tư… để có cơ sở cập nhật thông tin theo dõi hồ sơ sức khỏe cho người dân.
 
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho rằng, các bệnh viện không chỉ thực hiện cơ sở hạ tầng khang trang, môi trường sạch sẽ mà còn cần phải thực hiện xây dựng môi trường bện viện thật tốt, phải minh bạch, liêm chính, công khai thu chi, chức năng nhiệm vụ của từng người. Đối với hiện tượng bác sĩ bị hành hung, bên cạnh việc nghiêm trị những kẻ gây rối thì ngành y tế cũng cần nhìn nhận lại, đôi khi do có những cán bộ y tế của chúng ta chưa thực sự tốt, chưa giải thích cặn kẽ dẫn tới sự bức xúc của người dân.
 
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến mô hình quản trị bệnh viện giữa y tế công và tư, và đề nghị các bệnh viện lớn và có uy tín cần tiếp tục vai trò hỗ trợ theo mô hình bệnh viện vệ tinh, cần tự chủ sớm và làm theo hình thức chuỗi bệnh viện để chất lượng các tuyến có sự đồng đều, giảm tải cho tuyến trên…
 
Mai Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay10,361
  • Tháng hiện tại170,462
  • Tổng lượt truy cập4,719,131
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây