AN TOÀN THỰC PHẨM

Quận Ba Đình phấn đấu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đảm bảo chất lượng ATTP
Ngày đăng 11/01/2022 | 19:23  | Lượt xem: 577

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm từ quận đến các phường, quận Ba Đình đã có nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn trong năm 2022.

 

 Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên địa bàn quận.

Toàn quận tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội" và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua về ATTP, phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận. Xây dựng và triển khai các mô hình điểm về ATTP có hiệu quả.

Đối với công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP quận tăng cường đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP trên địa bàn và kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới các đối tượng đích là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu... Tuyên truyền gương các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn đồng thời có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

Bên cạnh đó, quận tích cực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng ATTP, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiếm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh lĩnh vực ATTP; chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường và tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, cảnh báo nguy cơ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, quận tiếp tục triển khai các mô hình điểm, đề xuất nhân rộng các hoạt động đã triển khai và được đánh giá có hiệu quả đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng các hoạt động mới về ATTP đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực trạng công tác ATTP trên địa bàn.

Thắng Đạt

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 954
Lượt truy cập trong tuần: 222003
Lượt truy cập trong tháng: 733165
Lượt truy cập trong năm: 733165
Tổng số truy cập: 28528437
Về đầu trang