cải cách hành chính

75. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Ngày đăng 10/11/2019 | 18:04  | Lượt xem: 87

Xem chi tiết tại đây:
Về đầu trang