cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện
Ngày đăng 13/08/2019 | 17:18  | Lượt xem: 71

Xem chi tiết tại đây: http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-UBND-cap-huyen-950/

Về đầu trang