cải cách hành chính

Văn bản theo lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Ngày đăng 10/11/2019 | 16:45  | Lượt xem: 94

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

4745/SYT-QLHNYDTN

28/10/2019

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

2

4830/SYT-TCCB

31/10/2019

Bệnh viện đa khoa Vân Đình - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

3

28.10.2019

27/10/2019

Giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn của trạm y tế Đại Thịnh, Liên Mạc, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiến Thắng thuộc TTYT huyện Mê Linh

 

4

1819/QĐ-SYT

14/10/2019

Thu hồi giấy phép hoạt động KCB PCT YHCT Phụ Tử Đường

 

5

1818/QĐ-SYT

14/10/2019

Thu hồi giấy phép hoạt động KCB PKSPK Phúc Thịnh

 

6

1760/QĐ-SYT

08/10/2019

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phóng khám Phúc Thịnh

 

7

1712/QĐ-SYT

01/10/2019

Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 

8

4350/SYT-QLHNYDTN

03/10/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Ba Vì

 

9

4265/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh

 

10

4266/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Thạch Thất

 

11

4264/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Đông Anh

 

12

4263/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Thường Tín

 

13

4262/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Phú Xuyên

 

14

4261/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Phúc Thọ

 

15

4260/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

 

16

4259/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Chương Mỹ

 

17

4258/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Gia Lâm

 

18

4257/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Ứng Hòa

 

19

4241/SYT-NVY

30/09/2019

Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân - cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài

 

20

1665/QĐ-SYT

29/09/2019

Quyết định vv thu hồi giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh Bảo Xuân Đường

 

21

4256/SYT-QLHNYDTN

30/09/2019

Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Hoài Đức

 

22

1642/QĐ-SYT

23/09/2019

Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 

23

1641/QĐ-SYT

23/09/2019

Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 

24

3810/SYT-QLHN

09/09/2019

V/v quản lý nhân viên y tế tham gia hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập

 

25

3809/SYT-QLHN

09/09/2019

V/v quản lý nhân viên y tế tham gia hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập

 

26

3808/SYT-QLHN

09/09/2019

V/v quản lý nhân viên y tế tham gia hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập

 

27

3807/SYT-QLHN

09/09/2019

Quản lý hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn

 

28

3799/SYT-TCCB

08/09/2019

Bệnh viện đa khoa Hà Đông - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

29

3640/SYT-NVY

29/08/2019

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài

 

30

3492/SYT-TCCB

20/08/2019

Bệnh viện đa khoa Quốc Oai - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

31

3408/SYT-TCCB

13/08/2019

Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

32

3404/SYT-TCCB

13/08/2019

Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

33

3461/SYT-NVY

19/08/2019

Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe

 

34

QD2623

24/10/2018

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

 

35

QD2510

24/10/2018

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

36

QD5921

27/09/2018

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

Về đầu trang