chỉ đạo chung

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017

Ngày đăng 18/03/2019 | 06:04  | Lượt xem: 232
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 1.956 trường hợp (giảm 369 trường hợp so với tuần từ ngày 4/9 đến 10/9 và giảm 1.613 trường hợp so với tuần cao điểm từ ngày 6/8 đến 13/8). Hầu hết các...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 10:27  | Lượt xem: 39
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 05 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 81 trường hợp mắc, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (508 trường hợp) và không có tử vong.   Sốt phát ban:...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 9/4/2018 đến 15/4/2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 10:26  | Lượt xem: 31
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 06 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 76 trường hợp mắc, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (480 trường hợp) và không có tử vong.   Sốt phát ban:...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 2/4/2018 đến 8/4/2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 09:25  | Lượt xem: 30
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 02 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 71 trường hợp mắc, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (456 trường hợp) và không có tử vong.   Sốt phát ban:...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 26/3/2018 đến 1/4/2018

Ngày đăng 01/04/2018 | 09:24  | Lượt xem: 22
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 03 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 69 trường hợp mắc, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:45  | Lượt xem: 23
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 07 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 66 trường hợp mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi nhận 08...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 12/3/2018 đến 18/3/2018

Ngày đăng 19/03/2018 | 10:44  | Lượt xem: 14
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 03 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 59 trường hợp mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi nhận 13...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 5/3/2018 đến 11/3/2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 02:12  | Lượt xem: 15
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 03 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 56 trường hợp mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi nhận 11...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 26/2/2018 đến 4/3/2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 02:12  | Lượt xem: 15
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 01 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 53 trường hợp mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi nhận 07...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 04:17  | Lượt xem: 15
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 15 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 23 trường hợp, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có tử vong.   Sốt phát ban: Trong tuần ghi nhận 07...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018

Ngày đăng 16/01/2018 | 03:20  | Lượt xem: 13
          Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 08 trường hợp. Lũy tích năm 2018: 08 trường hợp, không có tử vong.   Tay chân...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018

Ngày đăng 09/01/2018 | 03:58  | Lượt xem: 12
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 07 trường hợp, các trường hợp đều có ngày mắc trong năm 2017, chưa ghi nhận trường hợp mắc trong năm 2018.   Tay chân miệng: Trong tuần ghi nhận...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 09:01  | Lượt xem: 12
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 54 trường hợp, giảm 38 trường hợp so với tuần 49. Lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 37.568 trường hợp, 7 trường hợp tử vong.   ...

Tình hình dịch bệnh từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017

Ngày đăng 11/12/2017 | 07:17  | Lượt xem: 12
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 92 trường hợp, giảm 184 trường hợp so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 37.514 trường hợp, 07 trường hợp tử vong. ...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 07:52  | Lượt xem: 13
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 276 trường hợp, giảm 77 trường hợp so với tuần trước, trong đó 7 quận, huyện không ghi nhận bệnh nhân; 18/30 quận, huyện có số mắc giảm; các đơn vị còn...

Tình hình dịch bệnh từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017

Ngày đăng 27/11/2017 | 08:38  | Lượt xem: 10
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần 47, toàn thành phố ghi nhận 353 trường hợp, giảm 95 trường hợp so với tuần 46 và giảm nhiều so với tuần 32 (giảm 90,1%), trong đó, 4 quận, huyện không ghi nhận...

Tình hình dịch bệnh từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017

Ngày đăng 19/11/2017 | 08:41  | Lượt xem: 12
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 448 trường hợp, giảm 42 trường hợp so với tuần 45 và giảm nhiều so với tuần 32 (giảm 87,4%), trong đó: 15/30 quận, huyện có số mắc giảm; các đơn vị còn...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 09:15  | Lượt xem: 12
Sốt xuất huyết Dengue: Trong tuần ghi nhận 616 trường hợp, giảm 173 trường hợp so với tuần trước, trong đó 22/30 quận huyện có số mắc giảm; 6/30 quận, huyện có số mắc tăng, 2 quận, huyện số mắc...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 10:05  | Lượt xem: 15
Sốt xuất huyết Dengue: trong tuần ghi nhận 789 trường hợp, giảm 73 trường hợp so với tuần trước, trong đó 20/30 quận, huyện có số mắc giảm; 8/30 quận, huyện có số mắc tăng: Hai Bà Trưng (tăng 26),...

Tình hình dịch bệnh tuần từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày đăng 24/10/2017 | 10:13  | Lượt xem: 13
Sốt xuất huyết: Trong tuần ghi nhận 862 trường hợp, giảm 159 trường hợp so với tuần 41. Có 24/30 quận, huyện có số mắc giảm; 3 quận, huyện có số mắc tăng nhưng số tăng không nhiều, đó là Ba Đình...
Hiển thị 1 - 20 trong 45 kết quả.
Về đầu trang