Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 01/02/2024, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2024 và thay thế Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI ĐÂY:

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 409
Lượt truy cập trong tuần: 28771
Lượt truy cập trong tháng: 251945
Lượt truy cập trong năm: 1387357
Tổng số lượt truy cập: 45454745
Về đầu trang