hoạt động y tế

Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở phá thai bất hợp pháp
Ngày đăng 08/06/2021 | 10:58  | Lượt xem: 131

Bộ Y tế vừa có Công văn số 4544/BYT-BMTE gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo đó, để bảo đảm an toàn trong cung cấp dịch vụ phá thai và bảo vệ môi trường, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở y tế, người hành nghề y, dược những quy định của pháp luật về phạm vi hành nghề và xử lý chất thải y tế.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong và ngoài công lập trên địa bàn. Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu ngành Y tế các địa phương kiên quyết xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân phá thai bất hợp pháp, không tuân thủ đúng quy định về xử lý chất thải y tế.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/1002011/bo-y-te-yeu-cau-xu-ly-triet-de-cac-co-so-pha-thai-bat-hop-phap

Nguyễn Xuân Phúc (Theo báo Hà Nội mới)

Về đầu trang