hoạt động y tế

Hà Nội thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng 28/08/2021 | 15:35  | Lượt xem: 532

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021 về thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân thủ đô nhằm phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và tham gia BHXH, BHYT của cán bộ, nhân dân thủ đô.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 50%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, kế hoạch cũng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; xác định, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT cũng như bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT...

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên ngành y tế đảm bảo chất lượng phục vụ vì sự hài lòng của người bệnh. Kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, nhân viên y tế thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh để tiêu cực, vụ lợi cá nhân.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

Nguyễn Xuân Phúc

Về đầu trang