hoạt động y tế

Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025
Ngày đăng 13/09/2022 | 14:09  | Lượt xem: 121

Nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thân cho học sinh, UBND thành phố đã triển khai Kế hoạch Số 238/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Sở Y tế hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn công tác chăm sóc dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng bao gồm tất cả các học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường học theo phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng thực hiện bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên, người lao động tại nhà bếp, nhà ăn, căng tin, người làm công việc khác liên quan đến Chương trình Sức khỏe học đường trong trường học; người làm việc tại các cơ sở cung cấp suất ăn, đồ uống cho học sinh; cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Với nội dung trọng tâm bao gồm chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thông kê, báo cáo trong trường học.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đảm bảo vệ sinh trường học; danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; hỗ trợ chuyên môn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; hỗ trợ chuyên môn công tác chăm sóc dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công tác phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh; phòng chống các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản ở học sinh.

Đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, y tế cơ sở về các vấn đề liên quan đến sức khỏe học đường.

Khánh Hà

Về đầu trang