hoạt động y tế

Huyện Hoài Đức tổ chức mít tinh "Xã hội chung tay phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn"
Ngày đăng 16/10/2020 | 16:27  | Lượt xem: 250

Sáng ngày 16/10, UBND huyện Hoài Đức tổ chức lễ mít tinh "Xã hội chung tay phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn".

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn (PCTNTT - XDCĐAT), hàng năm, huyện Hoài Đức đã chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo PCTNTT - XDCĐAT, đặc biệt là xây dựng các mô hình PCTNTT như “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”. Hiện tại, toàn huyện có 04 xã được công nhận “Cộng đồng an toàn” theo tiêu chuẩn Việt Nam và 04 xã đăng ký xây dựng “Cộng đồng an toàn” theo Việt Nam dự kiến sẽ đề nghị công nhận vào năm 2021-2022. 100% các trường học trên địa bàn huyện đạt trường học an toàn.

Cán bộ, nhân viên TTYT thực hiện sân khấu hóa chủ đề sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã hội luôn quan tâm, triển khai và tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và huy động xã hội. Thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường và thực thi các quy định pháp luật về PCTNTT.

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, của các ban ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội, tình hình mắc TNTT trên địa bàn huyện năm sau giảm hơn năm trước. Tuy nhiên, số lượng mắc vẫn ở mức cao và tỷ lệ giảm thấp, tỷ lệ tử vong do TNTT còn cao, hàng năm vẫn còn có trường hợp tử vong do TNTT và trẻ em tử vong do đuối nước.

Vì vậy, trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các địa phương trên địa bàn huyện Hoài Đức tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các nguy cơ và tham gia tích cực dự phòng TNTT cho trẻ em.

Các khuyến cáo trong phòng chống TNTT tại cộng đồng.

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì triển khai kế hoạch PCTNTT, lồng ghép các hoạt động PCTNTT với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục xây dựng duy trì, nhân rộng mô hình cộng đồng an toàn để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây TNTT cho cộng đồng, cho trẻ em.

Mỗi địa phương, mỗi nhà trường và ngay tại mỗi gia đình thường xuyên đánh giá các yếu tố nguy cơ cao gây TNTT để đưa ra các giải pháp can thiệp kịp thời, phù hợp, giảm thiểu nguy cơ thương tích. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng của các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”.

Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của mạng lưới sơ cấp cứu TNTT từ các tình nguyện viên, cộng tác viên sơ cấp cứu trước viện tại cộng đồng đến trạm y tế các xã, thị trấn và bệnh viện đa khoa để xử trí, sơ cấp cứu kịp thời khi TNTT.

Khánh Hà

Về đầu trang