hoạt động y tế

Huyện Phúc Thọ tăng cường tuyên truyền Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Ngày đăng 11/06/2021 | 22:34  | Lượt xem: 617

Nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm nay, huyện Phúc Thọ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh, hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

Đồng chí Vũ Thị Liên, Phó Giám đốc TTYT huyện Phúc Thọ cho biết, với mục đích thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Cùng với đó, giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữa mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm. Đồng thời, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh, hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai; cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Đồng chí Vũ Thị Liên cho biết, các hoạt động sẽ triển khai thực hiện như tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trong đó chú trong vào các nội dung như lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con; lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV để sinh ra những đứa con khỏe mạnh; các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV; quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin; quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các địa phương.

Đặc biệt, các hoạt động sẽ được tổ chức một cách linh hoạt dưới nhiều hình thức truyền thông khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, tránh tụ tập đông người nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Thị Liên cũng cho biết, huyện Phúc Thọ cũng sẽ triển khai thực hiện các hoạt động khác về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương, đơn vị bao gồm cả dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ để họ dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Tiếp tục tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động, xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng. Tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động tại Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Cùng với đó, tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Thu Huyền

 

 

 

Về đầu trang