hoạt động y tế

Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày đăng 08/01/2022 | 08:57  | Lượt xem: 443

Ngày 5/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022.

 

Kế hoạch xác định 10 nhóm mục tiêu về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022. Trong đó, bảo đảm 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Hằng năm trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, toàn thành phố phấn đấu có trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện và trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có trên 85% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động…

Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; bảo đảm 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Đức Trí

Về đầu trang