hoạt động y tế

Phấn đấu giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 9‰
Ngày đăng 04/06/2021 | 19:46  | Lượt xem: 531

Tại Quyết định 2779/QĐ-BYT ngày 4/6/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), tập trung vào CSSKSS bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025, Bộ Y tế đã đặt ra hàng loạt mục tiêu nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Cụ thể, kế hoạch phấn đấu giảm tỷ số tử vong mẹ xuống còn 42/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 9‰, ở vùng khó khăn xuống còn 15‰; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống còn 12,5‰, ở vùng khó khăn xuống còn 19,5‰; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống còn 18,5‰, ở vùng khó khăn xuống còn 29,5‰.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần trong 3 thai kỳ lên 85%; duy trì tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế lên mức trên 97%; tăng tỷ lệ phụ nữ đẻ được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ lên 95%; tăng tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại nhà trong tuần đầu sau sinh đạt 70%; giảm tỷ lệ suy sinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 18,5%, trong đó vùng khó khăn xuống dưới 28%...

Các giải pháp để đạt được các mục tiêu trên bao gồm: truyền thông vận động và truyền thông giáo dục sức khỏe; hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý về CSSK bà mẹ, trẻ em, SKSS; nhóm giải pháp về bảo đảm tài chính; nhóm giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực chuyên ngành sản-nhi-sơ sinh cho y tế các tuyến; nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, khoa học, công nghệ và các giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật.

 Nhã Khanh

Về đầu trang