hoạt động y tế

Phát triển y dược cổ truyền trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thủ đô
Ngày đăng 10/01/2022 | 19:12  | Lượt xem: 734

Nhằm mục đích kế thừa, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ) trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thủ đô, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-SYT ngày 07/01/2022 về phát triển y dược cổ truyền ngành y tế Hà Nội năm 2022.

Theo đó, kế hoạch đặt ra yêu cầu 100% bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền (YHCT); 100% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã/phường/thị trấn có bộ phận YHCT. Phấn đấu chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp với YHHĐ đối với tuyến thành phố đạt 15%, tuyến huyện đạt 17% và trên 30% đối với tuyến xã. Tỷ lệ sử dụng thuốc và các chế phẩm YHCT tuyến thành phố đạt 15%, tuyến huyện đạt 20% và tuyến xã đạt 30%. Chỉ tiêu về khôi phục vườn thuốc nam đối với trạm y tế vùng 3 có vườn thuốc nam mẫu đạt từ 40 cây thuốc trở lên theo danh mục của Bộ Y tế ban hành; trạm vùng 2 có từ 30 cây thuốc trở lên và trạm vùng 1 có vườn thuốc nam mẫu hoặc bộ tranh cây thuốc mẫu. Số xã đạt tiên tiến về YHCT theo Quyết định 647/QĐ-BYT ngày 14/02/2015 của Bộ Y tế là 27%.

Vườn cây thuốc nam của Trạm Y tế thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong phát triển YDCT ngành y tế Hà Nội năm 2022, kế hoạch đưa ra các nội dung thực hiện cụ thể. Đối với công tác tổ chức bộ máy, Sở Y tế có cán bộ chuyên trách y, dược cổ truyền, phân công 1 đồng chí trong Ban Giám đốc theo dõi hoạt động y, dược cổ truyền toàn thành phố. Tiếp tục củng cố Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội theo đúng tiêu chuẩn bệnh viện hạng II hoàn chỉnh. Kiện toàn Bệnh viện YHCT Hà Đông phát triển theo hướng bệnh viện đa khoa YHCT hạng II. Tiếp tục hoàn thiện khoa YHCT theo Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế tại các bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Thành lập khoa YHCT hoặc tổ YHCT tại các bệnh viện chuyên khoa. TTYT quận, huyện, thị xã phân công cán bộ chuyên trách YHCT, trạm y tế xã, phường, thị trấn có cán bộ chuyên trách YHCT, có bộ phận khám chữa bệnh bằng YHCT tại trạm y tế. Đảm bảo 100% các trạm y tế triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình có y sĩ YHCT có chứng chỉ hành nghề để thực hiện khám chữa bệnh YHCT tại trạm y tế.

Kiểm tra kho dược liệu của một cơ sở sản xuất dược liệu trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Tăng cường quản lý chất lượng dược liệu tại đơn vị, đảm bảo cung ứng đủ thuốc YHCT theo Thông tư số 13/2018-TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Quan tâm việc sử dụng thuốc nam trong điều trị, tăng cường cung ứng dược liệu sống về bào chế tại đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Y tế quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT trong cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chấy lượng dược liệu tại các đơn vị công lập và trên địa bàn, đặc biệt khu vực bán buôn tập trung tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm. Công tác phát triển dược liệu, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan phát triển vùng nuôi, trồng dược liệu YHCT trên địa bàn thành phố. Khảo sát thực trạng nguồn dược liệu tại các huyện để làm cơ sở xây dựng Đề án phát triển cây dược liệu theo Quyết định số 1976/ QĐ- TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển cây dược liệu Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ- BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020. Phổ cập kiến thức về trồng và sử dụng cây thuốc nam trong phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường cho cán bộ y tế xã, phường.

Ngoài ra, kế hoạch chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kết hợp YHCT và YHHĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực YDCT, tăng cường công tác quản lý hành nghề YDCT và công tác phối hợp với Hội Đông y, Hội Châm cứu thành phố để phát triển toàn diện YDCT trên địa bàn thành phố.

Diệu Linh

Về đầu trang