hoạt động y tế

Quận Thanh Xuân phấn đấu 90% người nhiễm HIV trong diện quản lý được điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV)
Ngày đăng 05/05/2022 | 09:09  | Lượt xem: 98

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, tiến tới chấm dứt dịch HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội vào năm 2030, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận năm 2022.

Khám điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng vi rút HIV cho bệnh nhân.

Quận Thanh Xuân hướng đến mục tiêu 90% người nhiễm HIV trên địa bàn quận biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người nhiễm HIV trong diện quản lý được điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV); 97% bệnh nhân hiện đang điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế.

Các chỉ tiêu cần đạt trong năm 2022: Phát hiện 30 người nhiễm HIV mới; 80% người nghiện tiêm chích ma túy được tiếp cận chương trình bơm kim tiêm; 62% phụ nữ mại dâm được tiếp cận chương trình bao cao su; 62% nam giới có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được tiếp cận chương trình bao cao su và chất bôi trơn; 127 người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone hoặc Buprenorphine; 70% người dân trong độ tuổi từ 15-49 có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Có 90 người nhiễm HIV/AIDS được điều trị ARV; 27 người nhiễm HIV được bắt đầu đưa vào chương trình điều trị ARV; 336 bệnh nhân hiện đang điều trị ARV tại Phòng khám ngoại trú được xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, trong đó có 326 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dưới ngưỡng ức chế (<1.000 Cp/ml); 170 người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng vi rút HIV (PrEP); 449 bệnh nhân được cấp thuốc ARV qua nguồn Bảo hiểm y tế; 95% người nhiễm đang điều trị HIV/AIDS hoàn thành điều trị dự phòng Lao bằng INH, 92% bệnh nhân đồng nhiễm Lao/HIV được điều trị đồng thời cả thuốc điều trị Lao và ARV; 98% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 100% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV và được xét nghiệm chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm HIV của trẻ; (13) 100% cán bộ phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND quận Thanh Xuân triển khai các biện pháp như dự phòng và can thiệp giảm tác hại (thông tin giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; can thiệp giảm tác hại); xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS (tư vấn xét nghiệm HIV; giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (điều trị HIV/AIDS; hoạt động phối hợp HIV/Lao; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; công tác dự phòng phơi nhiễm do tai nạn rủi ro nghề nghiệp).

UBND quận Thanh Xuân giao Trung tâm Y tế quận, là cơ quan thường trực về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm tham mưu UBND quận xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các Kế hoạch trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận; tham mưu UBND quận xây dựng, ban hành các văn bản về phòng, chống HIV/AIDS của quận phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội; Chỉ đạo các Trạm Y tế phường tham mưu UBND các phường triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS; triển khai thực hiện các giải pháp chuyên môn, kỹ thuật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; chăm sóc, hỗ trợ điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị, doanh nghiệp, trường học triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận; chủ trì, phối hợp với Công an quận, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, UBND các phường tổ chức tuyên truyền, vận động, chuyển gửi người nghiện ma túy dạng thuốc phiện trên địa bàn tham gia điều trị Methadone; hỗ trợ tuân thủ điều trị đối với bệnh nhân điều trị Methadone...

Thắng Đạt - Thanh Thủy (TTYT quận Thanh Xuân)

 

Về đầu trang