hoạt động y tế

Quốc Oai: 8.897 trẻ trẻ được uống bổ sung Vitamin A đợt I/2022
Ngày đăng 04/06/2022 | 16:03  | Lượt xem: 117

Thực hiện Ngày vi chất dinh dưỡng đợt I/2022, trong 2 ngày 1-2/6, huyện Quốc Oai đã tổ chức 44 điểm uống Vitamin A tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả sau 2 ngày, tổng số trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi được uống Vitamin A của toàn huyện là 8.897 trẻ (đạt 99,9%), số trẻ vãng lai được uống Vitamin A là 485 trẻ. Tổng số trẻ dưới 5 tuổi được cân, đo chiều cao là 15.712 trẻ (đạt 95%).

Trẻ được uống bổ sung Vitamin A tại TTYT huyện Quốc Oai.

Trước đó, TTYT huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Ngày vi chất dinh dưỡng; tổ chức tập huấn chuyên môn cho trạm trưởng, cán bộ chuyên trách hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng; chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị, địa điểm… để thuận lợi cho các gia đình đưa trẻ tới điểm uống Vitamin A.

Tất cả các điểm uống đều bố trí đủ nhân lực phục vụ, các bàn uống được sắp xếp theo hướng một chiều, thực hiện cho trẻ uống Vitamin A và cân, đo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế.

Cán bộ y tế cân, đo cho trẻ khi đến uống Vitamin A.

Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn và trang facebook của trung tâm y tế để người dân nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến chiến dịch.

Theo kế hoạch, TTYT huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục cho trẻ uống bổ sung Vitamin A, uống vét đến hết ngày 4/6 và cân, đo chiều cao cho trẻ đến hết ngày 7/6.

        Phan Thị Oanh (TTYT huyện Quốc Oai)

Về đầu trang