hoạt động y tế

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS
Ngày đăng 08/08/2020 | 09:33  | Lượt xem: 218

Ban chỉ đạo 138/TP thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 282/TB-VP truyền đạt kết luận của UBND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Thành lập các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 các cấp, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội phục vụ định hướng xây dựng chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kết thực hiện Đề án 2 “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” đến năm 2020…

Riêng đối với Sở Y tế, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế thực hiện tốt công tác xác nhận tình trạng nghiện, phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Theo dõi sát quá trình điều trị của bệnh nhân, kiểm soát, đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị Methadone, có lộ trình thành lập các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tạo điều kiện thuận tiện cho bệnh nhân tham gia uống thuốc, điều trị.

Kiểm tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc có chứa tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần tại các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, phân phối thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện các nhiệm vụ đạt chỉ tiêu 90 - 90 - 90 theo kế hoạch đã đề ra.

Khánh Hà

Về đầu trang