hoạt động y tế

Thiết lập điểm sơ cấp cứu dã chiến, tiếp nhận nạn nhân trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/07/2021 | 16:21  | Lượt xem: 391

Đó là yêu cầu của UBND thành phố đối với Sở Y tế trong việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 22/7/2021.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phảo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Y tế, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ động rà soát, thống kê, có kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện khi được điều động đảm bảo công tác cấp cứu, động tối đa lực lượng, phương tiện khi được điều động đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị; thiết lập điểm sơ cấp cứu dã chiến, tiếp nhận nạn nhân; tiến hành sơ, cấp cứu ban đầu khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND thành phố và Ban Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố nhằm làm giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy, sự cố, tai nạn gây ra.

Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về trách nhiệm tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chữa cháy, cứu hộ, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng.

Hạnh Nguyễn

 

Về đầu trang