hoạt động y tế

Thực hiện mục tiêu 90-90-90 trong phòng, chống HIV/AIDS
Ngày đăng 23/11/2022 | 09:50  | Lượt xem: 75

Thực hiện chỉ tiêu phát hiện người nhiễm HIV (Mục tiêu 90 thứ 1: 90% người nhiễm biết được tình trạng nhiễm của bản thân), hiện đạt 79,2% người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm HIV của mình được quản lý (19.789/25.000), tăng 2,1% so với năm 2021 (đạt 77,1%). Trong 8 tháng đầu năm 2022 mới phát hiện 243 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với năm 2021 (8 tháng đầu năm 2021 phát hiện được 492 trường hợp) và đạt 7,6% so với chỉ tiêu năm 2022 (950 trường hợp cần được phát hiện).

Điều trị Methadone giúp giảm số người lây nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy.

Thực hiện chỉ tiêu điều trị ARV (Mục tiêu 90 thứ 2: 90% người chẩn đoán HIV được điều trị ARV), chỉ tiêu số người nhiễm mới HIV được điều trị ARV là 484/855 người (đạt 56,6%). Số người nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV là 13.241/14.318 (92,4%).

Thực hiện mục tiêu 90 thứ 3, 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, 4.277/4.348 (98,4%) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế/tổng số bệnh nhân được làm xét nghiệm tải lượng vi rút.

Ước tính đến cuối năm 2022, mục tiêu 90 thứ 1 đạt 79,5%, phát hiện 370 trường hợp nhiễm HIV mới; mục tiêu 90 thứ 2 đạt 58.5%, số người nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV là 13.350/14.318 (92,5%); mục tiêu 90 thứ 3 đạt 98,5%.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục phối hợp với các dự án, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, cơ sở y tế quận, huyện, thị xã triển khai mở rộng các mô hình tiếp cận cộng đồng, tìm người nhiễm HIV đưa vào điều trị: sử dụng mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng phát hiện ca nhiễm HIV mới và tiếp cận tìm kiếm ca HIV cũ trong cộng đồng để kết nối điều trị; chuyển đổi hình thức tiếp cận, tư vấn phòng, chống HIV/AIDS từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến; tăng cường phát hiện mới người nhiễm HIV, kết nối điều trị và báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, quý; duy trì các hoạt động chuyên môn như truyền thông thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại, tiếp cận cộng đồng và tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)... điều trị thay thế theo các hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS; duy trì và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS...

Thắng Đạt

Về đầu trang