hoạt động y tế

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,9% dân số
Ngày đăng 13/03/2023 | 10:10  | Lượt xem: 128

Theo BHXH thành phố Hà Nội, trong tháng 2 đã phát sinh 936.994 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), chi phí khám chữa bệnh BHYT là 1.167,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết 28/2, phát sinh 1.754.652 lượt khám chữa bệnh, chi phí khám chữa bệnh BHYT là 2.911,8 tỷ đồng.

BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội cập nhật trên Hệ thống các quyết định điều tiết thuốc, phối hợp cơ sở khám chữa bệnh ký Phụ lục hợp đồng đối với các cơ sở chuyển dịch vụ kỹ thuật khi trang thiết bị y tế bị hỏng hoặc thiếu hóa chất, vật tư y tế đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Thời gian tới, BHXH Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ dữ liệu năm 2022 phục vụ cho công tác quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Lưu ý về vấn đề máy mượn, máy đặt bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Dự kiến, BHXH Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội triển khai giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh năm 2023. Bên cạnh đó, yêucầu bộ phận giám định chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; theo dõi tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT tại từng cơ sở khám chữa bệnh.

Phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về tần suất khám chữa bệnh, tỷ lệ chỉ định bệnh nhân vào nội trú, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, chỉ định thuốc, vật tư y tế, khám chữa bệnh nhiều lần, chi phí cao... Từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT.

Tiếp tục triển khai công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp và trên dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh BHYT, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính…

Việt Nam

Về đầu trang