Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

1. Các phòng và tương đương thuộc Sở (08 phòng)

a) Văn phòng;

b) Thanh Tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

g) Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân;

h) Phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Công nghệ thông tin

2. Các Chi cục và tổ chức tương đương thuộc Sở (02 đơn vị):

a) Chi cục Dân số Hà Nội;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (77 đơn vị):

a) Khối Bệnh viện (42 đơn vị):

1. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

2. Bệnh viện Thanh Nhàn.

3. Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

4. Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

5. Bệnh viện đa khoa Đống Đa.

6. Bệnh viện Bắc Thăng Long.

7. Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

8. Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

9. Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

10. Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

11. Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

12. Bệnh viện Nam Thăng Long.

13. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

14. Bệnh viện Nhi Hà Nội.

15. Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội.

16. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

17. Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

18. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

19. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.

20. Bệnh viện Phổi Hà Nội.

21. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

22. Bệnh viện Tim Hà Nội.

23. Bệnh viện Da liễu Hà Nội.

24. Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông.

25. Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức.

26. Bệnh viện Thận Hà Nội.

27. Bệnh viện 09.

28. Bệnh viện Phục hồi chức năng.

29. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

30. Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

31. Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

32. Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ.

33. Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.

34. Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

35. Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

36. Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

37. Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.

38. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai.

39. Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

40. Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín.

41. Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên.

42. Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

b) Khối Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã (30 đơn vị):

- Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm.

- Trung tâm y tế quận Ba Đình.

- Trung tâm y tế quận Đống Đa.

- Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng.

- Trung tâm y tế quận Thanh Xuân.

- Trung tâm y tế quận Cầu Giấy.

- Trung tâm y tế quận Tây Hồ.

- Trung tâm y tế quận Hoàng Mai.

- Trung tâm y tế quận Long Biên.

- Trung tâm y tế quận Hà Đông.

- Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm.

- Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm.

- Trung tâm y tế huyện Gia Lâm.

- Trung tâm y tế huyện Đông Anh.

- Trung tâm y tế huyện Thanh Trì.

- Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn.

- Trung tâm y tế huyện Ba Vì.

- Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ.

- Trung tâm y tế huyện Thạch Thất.

- Trung tâm y tế huyện Quốc Oai.

- Trung tâm y tế huyện Đan Phượng.

- Trung tâm y tế huyện Hoài Đức.

- Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ.

- Trung tâm y tế huyện Thanh Oai.

- Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức.

- Trung tâm y tế huyện Thường Tín.

- Trung tâm y tế huyện Phú Xuyên.

- Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa.

- Trung tâm y tế huyện Mê Linh.

- Trung tâm y tế thị xã Sơn Tây.

c) Khối Trung tâm chuyên khoa và đơn vị khác (05 đơn vị):

- Trung tâm cấp cứu 115.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội.

- Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội.

- Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Hà Đông được xem xét, hợp nhất thành Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội theo Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở và số lượng cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở

a) Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở

- Sở Y tế có Giám đốc và từ 03 đến 04 Phó Giám đốc;

- Giám đốc Sở Y tế là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiệ các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phó Giám đốc Sở do Chủ tichjh UBND thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không được kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

- Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng cấp phó phòng, ban, đơn vị thuộc Sở

- Số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/42014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, cấp phó của người đứng đầu phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/nđ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 671
Lượt truy cập trong tuần: 29575
Lượt truy cập trong tháng: 252749
Lượt truy cập trong năm: 1388161
Tổng số lượt truy cập: 45455549
Về đầu trang