Cơ sở đạt GSP

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 8/6/2021

Ngày đăng 11/06/2021 | 03:16  | Lượt xem: 42
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 31/5/2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 04:13  | Lượt xem: 67
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 19/5/2021

Ngày đăng 24/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 71
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 12/5/2021

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:25  | Lượt xem: 89
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 27/4/2021

Ngày đăng 28/04/2021 | 09:24  | Lượt xem: 207
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 15/4/2021

Ngày đăng 26/04/2021 | 03:13  | Lượt xem: 59
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 30/3/2021

Ngày đăng 31/03/2021 | 11:07  | Lượt xem: 121
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 15/3/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 04:29  | Lượt xem: 132
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 19/2/2021

Ngày đăng 27/02/2021 | 02:59  | Lượt xem: 138
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 5/2/2021

Ngày đăng 09/02/2021 | 09:39  | Lượt xem: 124
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 2/2/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:54  | Lượt xem: 114
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 28/1/2021

Ngày đăng 29/01/2021 | 09:39  | Lượt xem: 117
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 16/1/2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 03:31  | Lượt xem: 138
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 6/1/2021

Ngày đăng 12/01/2021 | 03:21  | Lượt xem: 108
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 29/12/2020

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:07  | Lượt xem: 234
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 25/12/2020

Ngày đăng 29/12/2020 | 05:10  | Lượt xem: 92
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 23/12/2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:15  | Lượt xem: 109
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 04/12/2020

Ngày đăng 08/12/2020 | 06:52  | Lượt xem: 117
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 02/12/2020

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:59  | Lượt xem: 99
Xem chi tiết tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 27/11/2020

Ngày đăng 02/12/2020 | 07:02  | Lượt xem: 85
Xem chi tiết tại đây:
Hiển thị 1 - 20 trong 47 kết quả.

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1644
Lượt truy cập trong tuần: 158100
Lượt truy cập trong tháng: 1133408
Lượt truy cập trong năm: 6278021
Tổng số truy cập: 14398054
Về đầu trang