Cơ sở đạt GSP

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 19/1/2022

Ngày đăng 21/01/2022 | 01:55  | Lượt xem: 0
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 5/1/2022

Ngày đăng 10/01/2022 | 08:52  | Lượt xem: 47
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 31/12/2021

Ngày đăng 06/01/2022 | 02:46  | Lượt xem: 67
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 20/12/2021

Ngày đăng 27/12/2021 | 08:36  | Lượt xem: 36
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 24/11/2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 03:32  | Lượt xem: 95
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 18/11/2021

Ngày đăng 21/11/2021 | 11:01  | Lượt xem: 84
Xem tại đây:

Các cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố đến ngày 11/11/2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 11:51  | Lượt xem: 95
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 26/10/2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 04:34  | Lượt xem: 154
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 24/9/2021

Ngày đăng 27/09/2021 | 05:36  | Lượt xem: 194
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 23/9/2021

Ngày đăng 23/09/2021 | 06:20  | Lượt xem: 140
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 23/8/2021

Ngày đăng 24/08/2021 | 07:06  | Lượt xem: 193
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 18/8/2021

Ngày đăng 20/08/2021 | 04:47  | Lượt xem: 143
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 2/8/2021

Ngày đăng 03/08/2021 | 09:54  | Lượt xem: 108
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 22/7/2021

Ngày đăng 23/07/2021 | 11:46  | Lượt xem: 117
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố tính đến 16/7/2021 

Ngày đăng 19/07/2021 | 03:50  | Lượt xem: 121
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến ngày 25/6

Ngày đăng 30/06/2021 | 11:16  | Lượt xem: 134
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 8/6/2021

Ngày đăng 11/06/2021 | 03:16  | Lượt xem: 175
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 31/5/2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 04:13  | Lượt xem: 151
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội tính đến ngày 19/5/2021

Ngày đăng 24/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 141
Xem tại đây:

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn Hà Nội đến ngày 12/5/2021

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:25  | Lượt xem: 172
Xem tại đây:

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 820
Lượt truy cập trong tuần: 221376
Lượt truy cập trong tháng: 732538
Lượt truy cập trong năm: 732538
Tổng số truy cập: 28527810
Về đầu trang