Cơ sở đạt GSP 2022

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
24.11.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-18/11/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 24/11/2022
17.11.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-14/11/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 17/11/2022
04.11.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-01/11/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 04/11/2022
18.10.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-14/10/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 18/10/2022
13.10.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-12/10/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 13/10/2022
11.10.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-10/10/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 11/10/2022
05.10.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-30/9/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 05/10/2022
17.08.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-15/8/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 17/08/2022
09.08.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-03/8/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 09/08/2022
26.07.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-22/7/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 26/07/2022
18.07.2022 Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ 12/6/2019-13/7/2022) Phòng ban trực thuộc Sở Y Tế 18/07/2022
Về đầu trang