Cơ sở thực hành

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:41  | Lượt xem: 32
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ngày đăng 21/01/2019 | 10:40  | Lượt xem: 23
Bệnh viện Mắt Hà Nội - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ngày đăng 17/01/2019 | 10:39  | Lượt xem: 49
Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Hiển thị 1 - 20 trong 34 kết quả.