Công khai dự toán ngân sách

2786/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 4)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 139
2786/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 4)

3061/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 5)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 97
3061/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 5)

4179/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 6)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 71
4179/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 6)

4410/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 7)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 86
4410/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 7)

4411/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 8)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 69
4411/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 8)

4850/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 9)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:14  | Lượt xem: 62
4850/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 9)

5021/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 10)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:13  | Lượt xem: 69
5021/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 10)

5206/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 11)

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:13  | Lượt xem: 56
5206/QĐ-SYT Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (lần 11)

5312/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2023

Ngày đăng 01/12/2023 | 02:13  | Lượt xem: 42
5312/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2023

5171/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu –chi ngân sách năm 2022 của Sở Y tế Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2023 | 11:34  | Lượt xem: 288
5171/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu –chi ngân sách năm 2022 của Sở Y tế Hà Nội
Hiển thị 1 - 20 trong 32 kết quả.

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 410
Lượt truy cập trong tuần: 28875
Lượt truy cập trong tháng: 252049
Lượt truy cập trong năm: 1387461
Tổng số lượt truy cập: 45454849
Về đầu trang