Công khai dự toán ngân sách

1462/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai quyết định giao bổ sung kinh phí năm 2022
Ngày đăng 13/09/2022 | 08:59  | Lượt xem: 93

1462/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố công khai quyết định giao bổ sung kinh phí năm 2022, quyết định giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội theo quyết định số 5199/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây:

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang