Công khai dự toán ngân sách

Quyết định số 4290/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 về việc công khai Quyết định của UBND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho Sở Y tế Hà Nội
Ngày đăng 24/12/2021 | 16:03  | Lượt xem: 461

Quyết định số 4290/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 về việc công khai Quyết định của UBND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho Sở Y tế Hà Nội

Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội

Phụ lục 1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 khối quận, huyện, thị xã

Phụ lục 2: Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022

Phụ lục 3: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022

Phụ lục 4: Danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản công năm 2022

Phụ lục 5: Biểu giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022

Phụ lục 6: Biểu chỉ tiêu hợp đồng làm công tác bảo vệ trong các cowquan hành chính thuộc thành phố theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1029
Lượt truy cập trong tuần: 172620
Lượt truy cập trong tháng: 41031
Lượt truy cập trong năm: 9934210
Tổng số truy cập: 37729483
Về đầu trang