DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Oai triển khai công tác dân số năm 2023
Ngày đăng 08/03/2023 | 15:16  | Lượt xem: 73

Sáng ngày 3/03/2023, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Oai tổ chức buổi triển khai công tác dân số năm 2023. 

Theo kế hoạch công tác dân số năm 2023 huyện Thanh Oai tập trung vào các mục tiêu chính gồm: ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố và huyện giao năm 2023; tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động về dân số và phát triển nhằm nâng cao kiến thức thức cho người dân về chăm sóc SKSS/KHHGĐ...

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Oai yêu cầu 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông đến từng cụm dân cư năm 2023. Đặc biệt, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình nâng cao chất lượng dân số. Đổi mới phương pháp truyền thông cả về hình thức và nội dung, ưu tiên tác động vào các nhóm đối tượng có nguy cơ sinh, sinh con thứ 3 trở lên cao và nhóm đối tượng đặc thù (họ giáo, công giáo, các gia đình sinh con 1 bề, sinh con lần thứ nhất là gái, gia đình khá giả có tư tưởng đẻ con thứ 3 trở lên; gia đình sống trong cộng đồng hay xảy ra chết do tai nạn, bệnh tật... gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân có ý muốn sinh con dự phòng). Chú trọng tới công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể về công tác Dân số - KHHGĐ, tăng cường lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung Ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi, các văn bản chính sách mới về công tác Dân số - KHHGĐ, phổ tuyên truyền pháp luật về thống kê.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, các ban ngành mà trực tiếp là Trung tâm Y tế sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các hoạt động thực hiện Chương trình, Kế hoạch hoạt động các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển của xã/thị trấn và mạng lưới cộng tác viên dân số theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Đua (TTYT huyện Thanh Oai)

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 502
Lượt truy cập trong tuần: 6961
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1274811
Tổng số lượt truy cập: 39318121
Về đầu trang