DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Bộ Y tế công bố 5 sự kiện nổi bật của công tác dân số trong năm 2022
Ngày đăng 12/01/2023 | 09:48  | Lượt xem: 35

Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; chuyển đổi số trong công tác dân số; đổi Sổ ghi chép ban đầu về dân số (đổi sổ A0) là 3 trong số 5 sự kiện tiêu biểu của công tác dân số được Bộ Y tế lựa chọn năm 2022.

Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được đẩy mạnh từ trung ương tới địa phương.

Sự kiện triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 đã chỉ ra phương hướng giải quyết những vấn đề dân số nổi bật ở nước ta hiện nay và trong tương lai, đồng thời là kim chỉ nam cho công tác dân số. Mục tiêu của Nghị quyết tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Thứ hai, hoạt động chuyển đổi số trong công tác dân số được đẩy mạnh triển khai. Năm 2022, công tác dân số được đẩy mạnh và mở rộng các hình thức truyền thông hiện đại, truyền thông trên nền tảng công nghệ số thu hút nhiều người truy cập nhằm đăng tải thông tin cập nhật về công tác dân số.  Đồng thời, ngành y tế đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ dân số, y tế về hướng dẫn sử dụng ứng dụng S-Health nhằm triển khai, mở rộng việc ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nhiều hội thảo nghị, hội nghị, tập huấn, tọa đàm và hoạt động truyền thông được tổ chức trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội.

Thứ ba, đổi Sổ ghi chép ban đầu về dân số (đổi sổ A0) khi triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số. Cụ thể, sổ A0 là sổ để các cộng tác viên dân số thôn, bản ghi chép, theo dõi các biến động về dân số, ghi các thông tin cơ bản nhất của từng nhân khẩu trong hộ dân cư. Các thông tin trong sổ A0 là kho thông tin cơ sở của hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành dân số. Định kỳ 5 năm, sổ A0 được thay đổi một lần trên phạm vi toàn quốc. Việc thực hiện đổi sổ A0 nhằm cập nhật các thông tin dân số-KHHGĐ đã được rà soát tại từng địa bàn dân cư vào kho dữ liệu điện tử; qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, 2 sự kiện tiêu biểu khác được Bộ Y tế công bố gồm: sự kiện dân số thế giới đạt 8 tỷ người và sự kiện áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó với già hóa dân số tại Việt Nam thông qua việc triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với già hóa dân số theo mô hình Tsuyama, Nhật Bản” giai đoạn 2022-2024.

Nhã Khanh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang