DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Công tác Dân số quận Long Biên - 18 năm xây dựng và phát triển
Ngày đăng 03/12/2021 | 15:23  | Lượt xem: 148

Cùng với sự phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội của quận Long Biên, từ khi thành lập quận tháng 11/2003 đến nay, Quận ủy, HĐND, UBND quận luôn xác định công tác DS-KHHGĐ là bộ phận quan trọng trong Chiến lược phát triển của quận, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quận Long Biên từng bước hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Trong giai đoạn 2003-2008: Đây là giai đoạn quận Long Biên cùng với thủ đô và cả nước tập trung đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tổ chức bộ máy dân số được kiện toàn thành Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em, trực thuộc UBND quận. Công tác dân số đạt được nhiều thành công trong vận động mục tiêu giảm sinh và sinh con thứ ba trở lên. Kết quả các mục tiêu về ổn định quy mô dân số giai đoạn này được giữ vững, đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (năm 2004 là 4,21%, năm 2008 là 2,93%).

Giai đoạn 2009-2021: Giai đoạn này, tổ chức bộ máy làm công tác dân số tiếp tục được kiện toàn, Trung tâm Dân số-KHHGĐ thuộc UBND quận (2008-2018), và được sáp nhập về TTYT từ 2018 đến nay, cán bộ chuyên trách dân số phường là viên chức thuộc Trung tâm Dân số/TTYT làm việc tại UBND phường; đội ngũ cộng tác viên dân số ở các tổ dân phố được kiện toàn với 429 cộng tác viên; Ban chỉ đạo công tác dân số, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu DS-KHHGĐ các cấp được duy trì ổn định và chuyển hướng sang chỉ đạo toàn diện công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, chất lượng dân số, tỷ lệ sàng lọc trước sinh: năm 2011: 48%, năm 2016: 80.1%, (vượt chỉ tiêu giao), đến năm 2020  tỷ lệ này toàn quận đạt: 88% (vượt chỉ tiêu giao). Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: năm 2011: 45%, năm 2016: 85,7%, (vượt chỉ tiêu giao), năm 2020: 93% (vượt chỉ tiêu giao).

Đồng thời, về cơ cấu dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ số giới tính khi sinh có sự biến động qua các năm, năm 2010 là 107 trẻ trai/100 trẻ gái tăng lên 114 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2017. Với sự quyết tâm, vào cuộc của toàn hệ thống chính trị đến năm 2020 tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn quận đã được đưa về mức 111 trẻ trai/100 trẻ gái. 

Về quy mô dân số, năm 2020, toàn quận đã đạt mức sinh thay thế, tỷ suất sinh thô giảm đều qua các năm, từ 17,93 năm 2009 giảm xuống còn 15,75 năm 2020. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tuy có giảm theo từng năm nhưng chưa bền vững. Tỷ lệ sinh con thứ ba giảm từ 3,79% năm 2009 xuống còn 2,64% năm 2020. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm ở mức cao: bình quân 3,96%/năm, mỗi năm tăng khoảng gần 10.000 người, tốc độ tăng dân số này cao hơn rất nhiều lần so với mặt bằng chung của Hà Nội và cả nước.

Một trong những hoạt động làm nên thành công của công tác dân số trong thời gian qua đó chính là hoạt động truyền thông góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của các tầng lớp nhân dân về công tác Dân số. Với sự sáng tạo, linh hoạt, công tác truyền thông được thực hiện theo phương châm đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung xác định đúng nội dung và phân loại đối tượng để tuyên truyền, vận động. Trong thời gian qua, 14/14 phường đều triển khai đồng bộ, huy động sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động truyền thông với các nội dung phong phú theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới; chuyển trọng tâm từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển; truyền thông về chăm sóc SKSS - KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ tuổi trung niên; truyền thông về bình đẳng giới và vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, truyền thông cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đặc biệt quan tâm, chú trọng triển khai đạt kết quả các hoạt động truyền thông thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” đến các đối tượng đích tại cộng đồng…Trung bình mỗi năm toàn quận tổ chức hơn 290 hội nghị truyền thông thường xuyên, thu hút hơn 30.000 người tham dự.

Trung bình mỗi năm, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền vận động trên 10.000 lượt phụ nữ mang thai tham gia khám thai, với tổng số người được siêu âm là 700 người và 6.000 phụ nữ được khám phụ khoa tại trạm y tế, phòng khám đa khoa của TTYT quận vào các ngày làm mẹ an toàn. Tuyên truyền vận động, tư vấn cho trên 7000 phụ nữ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh, trên 4000 trẻ sàng lọc sơ sinh. Tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao.

Công tác điều tra, thống kê, thu thập thông tin biến động dân số và vận hành phần mềm quản lý chuyên ngành dân số. Tính đến tháng 9/2021, cơ bản các thông tin của người dân đã được cập nhật, theo dõi tại phần mềm chuyên ngành. 429 cộng tác viên tại 222 tổ dân phố thường xuyên thu thập, thông tin biến động dân số hàng tháng, đặc biệt quan tâm việc thu thập thông tin biến động tại các khu dân cư, khu chung cư mới thành lập.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số đang đứng trước những khó khăn, bất cập mới do quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng; tỷ lệ sinh con thứ ba có giảm nhưng chưa ổn định, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao...

Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình DS-KHHGĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, toàn bộ hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ đã đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vận dụng những điều kiện thuận lợi, xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thị Lan

(TTYT Long Biên)

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 547
Lượt truy cập trong tuần: 134947
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 7948090
Tổng số truy cập: 35743362
Về đầu trang