DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Hà Nội: Triển khai Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố đến năm 2030
Ngày đăng 06/01/2022 | 09:46  | Lượt xem: 518

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch xác định rõ, hằng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 2 cuộc. Đến năm 2025, 100% sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp của thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm. Phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng 10-15% so với năm 2025. Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 80% cơ quan truyền thông triển khai áp dụng thí điểm và đến năm 2030, đạt 100% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; đến 2030, đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới .
Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố ban hành kèm theo 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, giao lưu học tập kinh nghiệm... về bình đẳng giới trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các loại hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực dân cư; chú trọng hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Huy động sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, nam giới, thanh thiếu niên tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới và các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Thành phố sẽ đổi mới về hình thức và phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện, kỹ thuật và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Triển khai, áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và việc triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.

Hà Khanh

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Thống kê truy cập

Đang online: 1123
Lượt truy cập trong tuần: 132348
Lượt truy cập trong tháng: 579428
Lượt truy cập trong năm: 3970475
Tổng số truy cập: 31765747
Về đầu trang